CAR, het voorspellende SAP Retail platform?

SAP CAR Retial

SAP ontwikkelt in rap tempo nieuwe Retail (Omnichannel) oplossingen op het Customer Activity Repository (CAR) platform. Welke oplossingen heeft SAP op dit platform ontwikkeld en waarom kan dit interessant zijn voor jouw organisatie? En wat is de meerwaarde hiervan?

Wat is SAP CAR?

CAR is de centrale oplossing van SAP voor het real-time verzamelen en verwerken van alle gegevens die relevant zijn voor Omnichannel activiteiten (zoals verkopen en voorraadmutaties). CAR wordt gevoed door klantenactiviteiten die vastgelegd worden in uw verkoopkanalen, zoals vanuit de fysieke winkel via Point-of-Sales (POS) en ook online (verkooporders die vanuit de SAP Backend gerepliceerd worden in CAR).

De gegevens in CAR worden door diverse Omnichannel applicaties in SAP zoals o.a, Marketing Cloud  (voorheen hybris Marketing) gebruikt. Maar ook door diverse applicaties die SAP op het CAR-platform ontwikkeld heeft zoals:

  • Omnichannel Promotion pricing (OPP)
  • Omnichannel Article Availability (OAA)
  • Inventory Visibility
  • SAP Merchandise Planning
  • SAP Assortment Planning
  • SAP Allocation Management

De basis van CAR is het verwerken van POS-gegevens en real-time kunnen rapporteren over deze gegevens in detail. Echter, een ander belangrijk onderdeel van CAR, dat door bovenstaande applicaties gebruikt wordt, maar ook door andere consumerende applicaties zoals Forecast & Replenishment (F&R) en Promotion Management for Retail (PMR), is de Unified Demand Forecast (UDF) ofwel de uniforme vraagprognose.

Met UDF kunnen we berekenen wat de impact van historische factoren zal zijn op de vraag. Denk hierbij aan promoties uit het verleden, kalendergebeurtenissen, seizoensgebondenheid of prijselasticiteit. Vervolgens gebruikt UDF Bayesiaanse statistieken om gaten te vullen in de kennis van wat er in het verleden is gebeurd.

Welke meerwaarde geeft het u?

M.b.v. het bovenstaande ondersteund UDF “what-if forecasting“ mogelijkheden om meer scenario’s te vergelijken. Als retailer heb je nu bijvoorbeeld de mogelijkheid om in PMR vooraf te bepalen wat de invloed wordt van een specifieke promotie en deze aan te passen totdat het gewenste effect bereikt is.

Het retail allocatieproces is het proces waarbij afzonderlijke producthoeveelheden worden toegewezen aan in aanmerking komende winkels op basis van hun verkoopprestaties uit het verleden en hun potentie. Modeketens verdelen vaak goederen over een groot aantal winkels. SAP Allocation Management helpt bij het selecteren van de winkels die goederen moeten ontvangen en bepaalt de juiste toewijzingshoeveelheden die nodig zijn om in de vraag van de consument voor een bepaalde periode te kunnen voorzien.

Ook hierin kan UDF een rol spelen. UDF zal voor een bepaald enkelvoudig of generiek product (en kleur) voorspellen wat de behoefte is voor een bepaalde locatie, in een gegeven context (datum, prijs, aanbod of een combinatie van vraagbeïnvloedende factoren), voor een specifieke periode van tijd (prognosehorizon) in een specifieke tijdvak (zoals dag of week).  Degen die de allocatie doet kan de door het systeem voorgestelde toewijzingsplannen weergeven en deze vervolgens beoordelen en aanpassen voordat de plannen worden vrijgegeven aan een vervolgsysteem voor logistieke verwerking.

Bij generieke producten wordt de vraagprognose gedaan op product-/kleurniveau en vervolgens wordt voor de uitsplitsing op maat gebruikgemaakt van distributiecurven.

In een Omnichannel wereld draait alles om de juiste producten tegen de juiste prijs op de juiste locatie te hebben. Met de Customer Activity Repository heb je de motor voor jouw Omnichannel processen.

Bij myBrand hebben we inmiddels, na diverse CAR-implementaties, een ruime ervaring opgedaan en kan myBrand jou adviseren in de volgende stappen in de Omnichannel wereld.