In de relatie tussen business en IT sloeg de balans de afgelopen jaren steeds vaker door naar de business. IT moest vooral niet teveel zeuren hoe ingewikkeld het aan de achterkant was om de businesswensen te realiseren; ze moesten gewoon leveren wat de business vroeg. Omdat de complexiteit groeide en IT-afdelingen alleen maar kleiner werden, groeiden velen toe naar een regierol. Alleen kon niet iedere IT-afdeling die regierol ook helemaal invullen zoals ze dat wilden. Ze kregen lang niet altijd de ruimte van hun directies om het in te vullen zoals ze wilden. Kostenoverwegingen waren vaak belangrijker dan flexibiliteit en wendbaarheid.

Lage wendbaarheid had beperkte impact

Dat IT-afdelingen die ruimte niet altijd kregen kwam doordat de meeste organisaties nog niet keihard werden afgerekend op een lager IT-volwassenheidsniveau. Want ook bij een relatief lage volwassenheid functioneert de IT in de regel nog best redelijk. De wendbaarheid van de organisatie is weliswaar laag. Maar als de veranderingen traag gaan, dan ben je al een heel eind als storingen tijdig worden opgelost, al dan niet door de managed services provider.

Kunst- en vliegwerk

Hoe anders was dat na 13 maart, toen iedereen in een kantoorbaan van de ene op de andere dag moest thuiswerken. Dit was geen evolutionaire verandering waar bedrijven zich ruim op tijd op konden voorbereiden. Het was een revolutionaire verandering die een enorme omschakeling vergde van organisaties met een lage IT-volwassenheid. Hun systemen waren niet ingericht om op afstand veilig in te loggen. En als de IT-afdeling thuiswerken met kunst- en vliegwerk mogelijk maakte, dan kwam de security in het gedrang en hadden medewerkers geen toegang tot papieren dossiers die zich nog op kantoor bevonden. Op het oog simpele dingen als het aansturen van een printer werden ineens torenhoge obstakels.

Voor organisaties die daarentegen al geïnvesteerd hadden in een flexibele ICT-omgeving, viel het allemaal wel mee. Zij hadden hun landschap al zo ingericht dat werken op afstand op een veilige en gebruiksvriendelijke manier mogelijk was. Medewerkers waren al gewend om regelmatig thuis te werken.

Herbezinning rol IT-afdeling

Deze nieuwe tijd vraagt van de organisaties met een lage volwassenheid dan ook om een herbezinning op de rol van de IT-manager en IT-afdeling. Want nu blijkt duidelijker dan ooit hoe afhankelijk organisaties zijn geworden van hun IT-omgeving. Vrijwel alle businessprocessen worden vandaag de dag gefaciliteerd door technologie. Dat leidt ertoe dat IT-afdelingen met een hoge mate van IT-volwassenheid er nu in slaagden om veel sneller te acteren dan IT-afdelingen die een gefragmenteerd landschap beheren en onvoldoende hebben nagedacht over de rol van leveranciers in hun ecosysteem.

SAP in de Cloud Whitepaper

Wanneer kies je voor Private of Public?

Een Nederlandse private cloud met korte lijntjes naar de cloudprovider. De public cloud met alle beloften van nog lagere kosten. Of een hybrid cloud, die ‘the best of both worlds’ combineert. Dat hangt maar helemaal af van de situatie. Deze whitepaper beschrijft de visie van myBrand. Meer in dit whitepaper:

  • Wat de beste route is naar de cloud;
  • Private SAP-cloud: waar staan we momenteel?
  • Wat het volwassenheidsniveau van de public cloud is;
  • Of de public cloud de private cloud op termijn helemaal gaat vervangen.
Download whitepaper

Betere relatie leidt tot snellere beslissingen

Wij zien in de praktijk dat IT-afdelingen die zich al hebben omgevormd tot regie-organisatie zich sneller kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. De nieuwe situatie vraagt soms zelfs aanpassing van systemen. Denk bijvoorbeeld aan retailers met een relatief kleine webshop, voor wie e-commerce ineens een hoofdactiviteit wordt. Dit vraagt om een verandering in de bestaande processen , en dus om een verandering van systemen. Zij kunnen in zo’n situatie terugvallen op relaties met ICT-dienstverleners. Relaties die op alle fronten stevig zijn. Dan hebben we het niet alleen over de contracten met onderliggende SLA’s, zodat aan klant- en leverancierszijde iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar juist ook over de menselijke kant van de relatie. Want leveranciers en klanten die al jarenlang samenwerken en elkaar door en door kennen, kunnen sneller beslissingen nemen. Ook als het beeld van de toekomst vaag is.

Investeer juist nu in hogere IT-volwassenheid

Wij hopen dan ook dat deze tijd leidt tot een herwaardering van de rol van de IT-manager en de IT-afdeling. Het feit dat investeringen in de komende recessie waarschijnlijk on hold worden gezet, mag niet leiden tot een aantasting van de IT-volwassenheid. Dat hoeft gelukkig ook niet, want door te kiezen voor een regiemodel met een afname van ICT-diensten op basis van pay-per-use is het mogelijk om zonder investeringen toch stappen te maken. Stappen die weliswaar de OPEX van IT verhogen, maar die voor de organisatie als geheel leiden tot een beter resultaat.

Weten met welke afwegingen je rekening moet houden als je je bedrijfskritische applicaties zoals het ERP-systeem wilt afnemen als dienst? Download hier de whitepaper ‘SAP in de cloud: wanneer kies je voor private of public?’

Marcel Antons Marcel Antons | Directeur Strategie & Innovatie bij myBrand

Geef een reactie