SAP in de Public Cloud, een goede combinatie?

SAP Public cloud

Public cloud is tegenwoordig zo’n gemeengoed dat je de vraag kunt stellen of je als CFO, CIO of IT manager nog wel verantwoord bezig bent wanneer je met jouw SAP platform niet ook naar de public cloud gaat. De voordelen zijn immers groot: geen CAPEX investering, flexibel en ‘oneindig’ schaalbaar, ‘hoge beschikbaarheid’, geen omkijken naar en een ‘eenvoudige ontsluiting’. Daarnaast hoor je regelmatig dat public cloud een stuk goedkoper zou zijn dan traditionele (on-premise) oplossingen. Het is daarmee logisch dat beslissers serieus kijken naar alle mogelijkheden wanneer ze keuzes moeten maken over het opnieuw investeren in eigen hardware, het traditioneel hosten van hun platform of het migreren van hun applicaties naar de public cloud.

Heeft de public cloud enkel voordelen?

Maar heeft de public cloud voor alle soorten applicaties nu alleen maar voordelen? Ik denk dat het belangrijk is om eerst vast te stellen wat de belangrijkste eisen zijn die jij en jouw organisatie stelt aan de applicaties in kwestie. In geval van SAP, waar wij als myBrand primair mee te maken hebben, zijn dit vaak beschikbaarheid, continuïteit, schaalbaarheid, maar ook betaalbaarheid en toekomstvastheid (denk hierbij bijvoorbeeld aan de snelle ontwikkelingen rondom SAP HANA). Pas als deze eisen helder zijn gedefinieerd, kan worden vastgesteld of het platform waarnaar gekeken wordt beschikt over de (technische en organisatorische) eigenschappen die deze eisen mogelijk maken.

SAP en de public cloud beschikken bijvoorbeeld over een aantal kenmerken die hen wellicht niet direct tot een ‘match made in heaven’ maken. Zo is SAP als applicatie niet ‘cloud native’ ontwikkeld, wat wil zeggen dat de applicatie niet automatisch wordt gedistribueerd over verschillende datacenters. Dit is in zoverre lastig, dat public cloud leveranciers bij hun beschikbaarheidscijfers eigenlijk altijd uitgaan van een beschikbaarheid per ‘availability zone’ en niet per individueel datacenter. Hier zijn oplossingen voor beschikbaar, die feitelijk veel lijken op traditionele clustertechnologie, alleen hiermee wordt het platform direct al weer een stuk duurder en complexer. Daarnaast zien wij dat veel zaken die je op de public cloud in moet regelen voor zaken als high availability en disaster recovery uitstekend werkbaar zijn voor één of enkele SAP systemen, maar niet wanneer je als klant of dienstverlener tientallen of honderden systemen moet beheren.

SAP in de public cloud. Hoe dan wel?

Feitelijk geldt voor een public cloud platform in de basis hetzelfde als voor een on-premise of private cloud omgeving. Ook in die gevallen dien je er namelijk voor te zorgen dat je middels orchestratie software een platform creëert dat geoptimaliseerd is voor SAP als applicatie. Eenvoudig stoppen en starten van omgevingen, live kunnen verplaatsen van applicaties van de éne naar de andere (virtuele) server, synchrone datareplicatie (zowel voor HANA als non-HANA omgevingen), supersnel terug te plaatsen snapshots of back-ups, disaster recovery, etc. Functionaliteit die wat ons betreft ‘out-of-the-box’ beschikbaar moet zijn. Als dienstverlener kijken wij daarom niet alleen naar de technische specificaties van het Public Cloud platform sec, maar ook naar de functionaliteit die wordt geboden en de mate waarin (het beheer van) specifieke applicaties als SAP wordt ondersteund. In veel gevallen is deze functionaliteit niet standaard aanwezig, maar moet deze worden ontwikkeld of moet hiervoor tooling worden ingezet. Ook hierbij is het zaak te kijken naar de inzetbaarheid van deze tooling, wat in het kader van SAP (met bijvoorbeeld veel verschillende ondersteunde databases) niet altijd eenvoudig is. Uiteindelijk kan een uitgekiend en gebalanceerde combinatie van tools prima leiden tot een orchestratie platform dat in staat is de voor SAP gevraagde functionaliteit te bieden.

myBrand Hybrid Cloud

myBrand biedt al meer dan 10 jaar een hosting platform dat dedicated is ontworpen en neergezet voor het hosten en technisch beheren van SAP systemen, de myBrand Private Cloud. Zoals eerder aangegeven biedt dit platform voor onze klanten ‘out-of-the-box’ een aantal kenmerken die wat ons betreft belangrijk zijn voor onze klanten, zoals:

  • een zeer hoge beschikbaarheid
  • disaster recovery (met of zonder behoud van non-productie omgevingen)
  • synchrone datareplicatie (wat leidt tot een RPO van 0)
  • snapshot technologie (waardoor heel snel back-ups kunnen worden gemaakt of teruggezet)
  • near zero downtime (in geval van maintenance)
  • eenvoudig en online kunnen verplaatsen, vergroten of verkleinen van omgevingen
  • online kunnen verplaatsen van datavolumes (ook over verschillende schijftypes)
  • Geïntegreerd monitoring- en beheerplatform

Hoewel de myBrand Private Cloud zich over de jaren bewezen heeft en in veel gevallen voor veel systemen nog steeds de beste oplossing biedt, kunnen wij onze ogen niet sluiten voor de opkomst van Public Cloud platformen en de vraag van onze klanten op dit gebied. In onze optiek ligt de oplossing dan ook niet in de keuze tussen het één of het ander, maar in een totaaloplossing (platform) waarin Private en Public Cloud naadloos in elkaar overgaan en dat gebaseerd is op een geïntegreerde orchestratielaag.

Wij noemen dit de myBrand Hybrid Cloud. Kenmerk van deze oplossing is dat deze gebaseerd is op standaard infrastructuur, die middels de eerder genoemde orchestratielaag op belangrijke punten dezelfde functionaliteit biedt als de bekende Private Cloud omgeving en die ervoor zorgt dat SAP omgevingen efficiënt en flexibel kunnen worden beheerd. Per klantomgeving wordt gekeken wat de eisen en wensen zijn en welke infrastructuur hier het beste bij past. Altijd met als doel om maximale toegevoegde waarde te bieden voor elke door de klant uitgegeven Euro.