Helga van Leur, Meteorologe en ambassadeur | Weer, Klimaat, Duurzaamheid & Gedrag:

“Het wordt niet per se minder, het wordt vooral anders”

SAP ERP Duurzaamheid Taking Responsibility klantevent 2022

Op 8 november kwamen myBrand Conclusion klanten bijeen in de Mauritskazerne te Ede om inspiratie op te doen rondom het thema duurzaamheid. De meeste bedrijven combineren een intrinsieke motivatie om te veranderen met het gegeven dat er vanuit Europa strenge wet- en regelgeving op hen af komt. Als er één les bovenuit sprong is het wel: het wordt heus niet allemaal minder als je je best doet om duurzamer te opereren. Maar het wordt wel anders. Sta daarvoor open.

Op welke manier het anders kan, bleek meteen al tijdens de eerste sessie van Robert Koolen, Directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans. Hij vertelde dat je duurzaam ondernemen niet meer los kunt zien van je organisatiestrategie.

Nu al mooie vruchten plukken

Heijmans verduurzaamt op drie manieren: door te verbeteren, verslimmen en verduurzamen. Koolen: “Verbeteren heeft betrekking op procesverbetering, op de kwaliteit van de organisatie. Door minder fouten te maken is minder rework nodig. Dat is duurzaam, en het levert onder aan de streep ook wat op. Verslimmen doen we door meer in te zetten op digitalisering en op nieuwe manieren van bouwen, zoals prefab en veel meer toepassen van hout in plaats van beton en staal. Verduurzamen doen we door waar mogelijk circulair te bouwen, door ons materieel te elektrificeren en door klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen.”

Heijmans laat zien dat de kosten voor de baten uitgaan, maar dat die baten groot zijn. Ze ervaren voordeel bij het vullen van de vacatures. En door de nieuwe manieren van bouwen stoten ze minder stikstof uit, waardoor ze de kans vergroten dat bouwprojecten mogen doorgaan.

SAP ERP Duurzaamheid Robert Koolen Heijmans

Koolen liet allerlei voorbeelden zien, van een verplaatsbaar, goed geïsoleerd tiny house tot een prefab houtskeletbouwfabriek. En van elektrisch materieel tot bouwprojecten waarbij regenwater wordt vastgehouden en veel oog is voor het groen in de omgeving.

De ambitieuze doelstelling is om na 2023 CO2 neutraal te opereren. Heijmans is goed op weg, de footprint daalde sinds 2019 van 60.000 naar 28.000 ton CO2. Al is Koolen wel eerlijk: “Daar hoort bij dat we onze asfaltcentrales op afstand hebben gezet. Asfalt kopen we nu in, dus onze scope 3-emissies stijgen. Daar balen we van, maar de concentratie in industrie biedt ook de mogelijkheid om te innoveren en om met leveranciers in overleg te gaan over duurzamer asfalt. Van onze klant Schiphol krijgen we de gelegenheid om die nieuwe asfaltsoorten te testen.” Op die manier werkt Heijmans dus samen in een duurzame keten.

Whitepaper Sustainability SAP ERP
Whitepaper

Intelligente én sustainable enterprise met SAP

Er zijn redenen te over om nu haast te maken met je duurzaamheidsstrategie. Uiteraard de steeds verder opwarmende aarde. Maar ook omdat er vanuit Europa strenge wet- en regelgeving op ons afkomt. SAP realiseert zich dat hun software een belangrijke rol kan spelen in jouw organisatie. Lees in het whitepaper de mogelijkheden die SAP biedt.

Monitor je duurzaamheidsambities

Meten en monitoren in SAP

Die duurzame keten stond ook centraal in het verhaal van Glenn olde Scholtenhuis, functioneel consultant bij myBrand Conclusion en gespecialiseerd in de mogelijkheden die SAP biedt om je te ondersteunen bij de monitoring van je prestaties op het gebied van duurzaamheid. Hij beschrijft de oplossingen van SAP aan de hand van de supply chain, die loopt van productontwerp, leveranciersselectie en inkoop duurzame goederen via productie en logistiek tot en met het gebruik van je producten door de klant en de eventuele recycling ervan. Zijn boodschap: meten is weten en dat is de basis om te verbeteren.

Waar veel organisaties nu nog veel gebruik maken van Excel, laat Olde Scholtenhuis zien welke rapportagemogelijkheden SAP momenteel allemaal al biedt om volautomatisch data uit je S/4HANA of ECC-omgeving te halen en daarop te rapporteren. Van de SAP Carbon Footprint Manager en SAP Responsible Design en Production tot en met de Sustainability Control Tower en makkelijke plug-ins naar tools van derden, zoals bijvoorbeeld Ecovadis, dat duurzaamheidsratings geeft aan bedrijven.

SAP ERP Duurzaamheid Glenn Olde Scholtenhuis functioneel consultant myBrand

Klimaatstreepjes van Helga van Leur

Dat je met het aanpakken van problemen niet kunt wachten, maakte Helga van Leur duidelijk. Ze droeg een sjaal met klimaatstreepjes; een mooie visualisatie die laat zien hoe snel de aarde opwarmt door de jaren vanaf 1900 een kleur te geven die de gemiddelde jaartemperatuur representeert: hoe donkerder blauw hoe koeler, en hoe donkerder rood hoe warmer. De streepjes maken duidelijk dat vanaf 1960 de gemiddelde temperatuur op aarde steeds verder oploopt, met de absolute uitschieters vooral in het laatste twee decennia. Van Leur: “We hebben momenteel veel crisissen tegelijkertijd die allemaal met elkaar samenhangen: natuurrampen zoals bosbranden, droogte en overstromingen, voedsel, stikstof, migratie, energie, inflatie. De basis onder al die crisissen is de opwarming van de aarde. De tijd is voorbij dat we onze kop in het zand kunnen steken. Je moet gewoon nu al beginnen met anders consumeren en produceren.” Ze vergelijkt klimaatverandering met een rij dominostenen. Eén klein steentje zet een hele kettingreactie in gang.

Daarin heeft iedereen een verantwoordelijkheid. Ze vindt daarom het thema van deze dag, Taking Responsibility, goed gekozen. “Want dat is de kern. Ieder bedrijf en ieder individu kan met zijn acties zorgen voor verbetering.” Daarbij kun je op drie manieren je eigen gedrag veranderen: aanpakken, aanpassen en accepteren. Alle drie zijn nodig, zegt Van Leur. “Kijk naar Heijmans. Ze pakken de kern van het probleem aan door hun eigen uitstoot te reduceren. Maar ze bouwen ook klimaatadaptief, dus ze passen zich aan aan veranderingen die we niet meer kunnen stoppen. Daarnaast zullen we ook moeten accepteren dat de wereld verandert en daarmee ook misschien wel je business verandert. Dat betekent dat we moeten leren leven met vluchtelingenstromen, dat we moeten accepteren dat we niet meer voor alles het vliegtuig kunnen pakken.”

Ze sluit af met drie tips:

  • Wees nieuwsgierig! Ga op onderzoek uit, want hoe meer je leert en hoe meer verstand je van iets hebt, hoe genuanceerder je kunt zijn in je oordeel. Door het ontdekken van wat er in andermans bubbel afspeelt, kun je met begrip ook in verbinding komen. Met het vinden van overeenkomsten kom je verder dan met verschillen benadrukken.
  • Telkens als je ‘ja maar’ wilt zeggen, vervang dat dan door: ‘OK, hoe dan? Die interesse brengt je nieuwe inzichten en stimuleert de ander verder te denken.
  • Haal het kind in jezelf naar boven en experimenteer. Doe dat samen, zonder vooroordelen. En accepteer dat bij innovatie ook mislukkingen horen. Ook van fouten leer je. En dat kun je beter tijdens het pionieren doen dan bij het groots uitrollen. Take responsibility!
SAP ERP Duurzaamheid Helga van Leur Duurzaamheid

Wat doet myBrand Conclusion zelf?

Seger Theuns, director enterprise applications bij Conclusion en algemeen directeur van myBrand Conclusion, en Pim van Asch, manager sustainability bij moederbedrijf Conclusion, vertelden wat myBrand en Conclusion zelf allemaal doen op het gebied van duurzaamheid. Centraal daarin staat het Conclusion Cares programma, dat specifiek maatregelen neemt op vijf van de zeventien Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties: SDG3 – Goede gezondheid en welzijn, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 10 – Ongelijkheid verminderen, SDG 13 – Klimaatactie en SDG 17 – Partnership om doelstellingen te realiseren. Naast het onderdeel zijn van deze doelstellingen heeft myBrand Conclusion ook haar eigen aanvullende doelstellingen op dit vlak. Duurzaam ondernemen betekent voor myBrand Conclusion een bedrijfsvoering met een zo laag mogelijke milieu-impact en een excellente zorg voor menselijk kapitaal met als doel gelukkige, gezonde en blije medewerkers, waarbij we onze specialistische kennis inzetten om klanten te ondersteunen bij hun duurzaamheidstransformatie.​ Concreet betekent dit:

  • SDG 3 Goede gezondheid en welzijn : het gaat hier primair om de eigen medewerkers. We verbeteren hun gezondheid en welzijn door het tonen van betrokkenheid, zoals veel ruimte voor lief en lee, en ook voor veel ‘fun. Zo organiseren we regelmatig sportactiviteiten, hebben een intern ‘myCoach programma’ en maken gebruik van de diensten van OpenUp.
  • SDG 4 Kwaliteit van educatie : dit doel realiseren we met de inzet van het Consultant of the Future programma, focus op het behalen van certificeringen en een uniek ontwikkelmodel ‘myExperience’ gekoppeld aan ons functiehuis.
  • SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur : myBrand Conclusion zoekt actief naar klanten die technologiegedreven innovatie toepassen, denk aan Heijmans, NS, Eneco, maar ook startups zoals Boerschappen.
  • SDG 10 Ongelijkheid verminderen : we geven invulling aan Social Return bij diverse klanten.
  • SDG 13 Klimaatactie : er is een goede thuiswerkregeling, waarmee minder zakelijke kilometers worden gerealiseerd. We streven naar een CO2 neutraal wagenpark en bieden een mobiliteitsregeling met keuzemogelijkhede. En daarnaast hebben we een kantoorlocatie boven een NS-station, een heel bewuste keuze.
  • SDG 17 Partnership om doelstellingen te realiseren : Structurele ondersteuning van het Prinses Maxima Centrum en aanplanting van het Conclusion Cares bos, waarbij we voor iedere nieuwe collega bomen planten.
SAP ERP Duurzaamheid Seger Theuns myBrand Pim van Asch Conclusion

Niet minder maar anders

De middag werd afgesloten met hapjes gemaakt van ingrediënten die allemaal uit de omgeving van Ede komen. Hoewel je ook kon kiezen voor een bitterbal gemaakt van vlees uit de regio, vonden met name de volledig plantaardige snacks gretig aftrek. Helga van Leur vatte het goed samen: “Zie je wel, het wordt niet per sé allemaal minder als je met het klimaat rekening houdt. Het wordt anders. Daar moeten we gewoon voor open staan en van genieten.”

Integreer duurzaamheid in jouw kernprocessen

We helpen je graag
We helpen je graag met jouw duurzaamheid vraagstukken