SAP Quality Delivery 2023

Quality Delivery

Krijg inzicht in de kwaliteit en risico’s van systemen, digitale transformaties en processen met de inzet van ervaren Quality Assurance consultants op het gebied van requirements, testen, Agile en DevOps.

Ontdek de oplossing

Wat is Quality Delivery?

Quality Delivery is de oplossing voor klanten waar in projecten, changes of digitale transformaties behoefte is aan professionals op het gebied van kwaliteit- en testmanagement. De inzet van QA consultants beperkt zich niet tot SAP, OutSystems of HR Solutions maar geeft end-to-end inzicht in de kwaliteit en risico’s aan klanten.

Met Quality Delivery heeft de klant de mogelijkheid om ervaren QA consultants in opdrachten te positioneren om de kwaliteit te borgen op bijvoorbeeld het gebied van requirements en testen. Requirements zijn het fundament voor projecten en changes. De acceptatietesten worden gebaseerd op de requirements wat gelijk het belang van de kwaliteit van beide aangeeft om tot een kwalitatieve solution voor de klant te komen. Daarnaast biedt Quality Delivery consultants op het gebied van Agile en DevOps om de teams te helpen zelf-organiserend te worden in deze moderne ways of work. Quality Delivery biedt kennis en ervaring op het hele gebied van kwaliteit.

Waarom Quality Delivery?

Het succes en acceptatie van een project of change wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de oplossing en de risico’s die er zijn bij het live brengen van de oplossing. Quality Solutions draagt bij aan het verhogen van de voorspelbaarheid en herhaalbaarheid van de kwaliteit in de activiteiten die in het project of de change worden uitgevoerd. Aan de voorkant wordt geborgd dat de requirements specifiek zijn en geen ruimte laten voor eigen interpretatie en aan de achterkant borgt een gestructureerde testaanpak de verificatie of aan de requirements is voldaan en welke openstaande risico’s er nog zijn.

Bij veel organisaties en projecten wordt gebruik gemaakt van de Agile of DevOps way of work. In de praktijk heeft dit meer impact op de organisatie, de teams en het project dan verwacht. Quality Delivery biedt klanten de mogelijkheid expertise in huis te halen om deze transitie en ways of work tot een succes te maken.

Belangrijke functionaliteiten

  • Test Manager voor het bepalen van de risico of value gebaseerde teststrategie, het regisseren van de OTAP-omgevingen, bepalen van de test-ontwerpmethodieken en het bewaken van kwaliteit.
  • Testcoördinator om de testprocessen en de testactiviteiten te coördineren, de key-users te begeleiden en dit alles in lijn met de teststrategie.
  • Testers die assisteren in de testuitvoering en de klant begeleiden op dit vlak.
  • Scrum Master die de Agile SCRUM teams transformeert tot zelforganiserende teams.
  • Requirements engineering om te komen tot eenduidige, specifieke en volledige requirements.
  • Requirements validatie om de kwaliteit van de huidige set aan requirements vast te stellen.
quality delivery

Voordelen voor jouw organisatie

mybrand home section 1

Wat kan Quality Delivery jouw organisatie bieden?

Quality Delivery biedt een uitbreiding op de integratie van de dienstverlening van myBrand Conclusion aan haar klanten. Zo kunnen we de kwaliteit borgen van SAP- of OutSystems projecten of in combinatie met andere myBrand Conclusion dienstverlening. Samen kijken we waar de behoefte en de waarde voor de klant ligt. Op basis daarvan kunnen we samen bepalen welke expertise nodig is en welke doelstellingen wij met elkaar willen bereiken op het gebied van kwaliteit. Dit brengen we dan gezamenlijk in bij de opdrachten om het resultaat te bereiken.

De inzet van de QA consultants is een relatief kleine stap, maar een stap die al gelijk waarde levert voor de klant. Elke kwaliteitsmaatregel resulteert in het eerder vinden of voorkomen van fouten in het proces. Hoe eerder fouten worden gevonden, hoe goedkoper deze zijn te verhelpen. Dit vertaalt zich direct in een daling van rework, behalen van deadlines en een daling van de faal- of herstelkosten.

SAP S/4HANA SAP SuccessFactors RISE with SAP Security & Privacy OutSystems

Relevante verhalen

Kennis

Snel inspelen op marktveranderingen? Reken scenario’s door met Business Process Intelligence

Bedrijven zijn nog niet bekomen van alle veranderingen in hun markt als gevolg van corona,...

Lees meer

Kennis

Digitale transformatie versnellen? Breng samenhang aan tussen projecten met Business Process Intelligence

Vrijwel iedere organisatie is bezig met het digitaliseren van processen. Vaak gaat het om pilots...

Lees meer

Whitepaper

Geef digitale transformatie vorm met Business Process Intelligence

Vaart maken met de digitale transformatie, zodat met minder mensen meer en vooral slimmer werk...

Lees meer