Privacy statement

Inleiding
myBrand is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In dit privacy statement kunt u lezen hoe myBrand uw persoonsgegevens verwerkt via de website www.mybrand.nl, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is myBrand, Venestraat 1, 4931 BM Geertruidenberg.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening legt myBrand gegevens vast. Dit is het geval wanneer u gebruik maakt van haar (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met myBrand. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens;
  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • Curricula Vitae
 • Functiegegevens;
  • Bedrijfsnaam
  • Bedrijfsgrootte
  • Functietitel
  • Zakelijke e-mailadres
 • Opgegeven interesses;
  • Product of vacature interesses

Doeleinden
myBrand gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst;
 • Overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering waaronder het invullen van vacatures;
 • Om website bezoekers en klanten van (nieuwe) producten en diensten van myBrand of van haar groepsmaatschappijen op de hoogte te houden.

Ontvangers
Het kan zijn dat myBrand bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maakt van de dienstverlening van derde partijen, die deze gegevens uitsluitend conform de instructies van myBrand zullen verwerken. Met dergelijke derden wordt altijd een overeenkomst gesloten die aan de eisen van de wet voldoet.

Grondslag
myBrand verwerkt uw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die myBrand gebruikt zijn:

 • De verwerking geschiedt met uw toestemming. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór intrekking daarvan;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van myBrand. Deze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de overige dienstverlening, interne bedrijfsvoering en het op de hoogte houden van klanten van (nieuwe) producten en diensten van myBrand.

Bewaartermijn
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om het doeleinde waarvoor zij gebruikt worden te verwezenlijken. Daarna bewaren wij gegevens afhankelijk van de doeleinden met een  maximum van een jaar. Bestaande uit de beschreven statistische doeleinden, recruitment en optimale dienstverlening. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Beveiliging
Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van myBrand. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door myBrand.

Rechten
Vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens of een beroep op de onderstaande rechten kunt u via info@mybrand.nl richten aan myBrand. Onder bepaalde omstandigheden kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Bezwaar maken tegen de verwerking;
 • Aanpassing van onjuistheden;
 • Wissing van persoonsgegevens;
 • Beperking van de verwerking;
 • Overdragen van persoonsgegevens;
 • Inzage in persoonsgegevens.

U heeft tevens altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van myBrand worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan myBrand haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt myBrand ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan andere informatie over u, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door myBrand
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

myBrand gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. myBrand maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van myBrand en haar groepsmaatschappijen.

Cookies van derde partijen
Websites van myBrand die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door myBrand zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt. De volgende partijen kunnen via websites van myBrand cookies plaatsen in uw randapparatuur:

Hoe kunt u cookies weigeren?
Als myBrand wettelijk verplicht is om uw toestemming te vragen voordat er cookies wordt geplaatst en uitgelezen, dan doet myBrand dat alleen als u aangeeft dat u dat wil. U kunt die toestemming altijd intrekken door de cookies via uw browser te verwijderen. Verder bent u altijd gerechtigd om cookies vooraf te weigeren. U kunt daarvoor uw browser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw browser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

myBrand en andere websites
Op de sites van myBrand treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. myBrand kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
myBrand behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van myBrand.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: April 2018.