SAP S/4HANA Finance: Kwaliteit in financiële overzichten voor analyses en rapportages

Optimalisatie met standaard S/4HANA functionaliteit

Adviesgesprek aanvragen
HomeERP / Digital coreFinance

Robuustheid als standaard

Met het SAP S/4HANA systeem beschikken organisaties over een robuuste oplossing, gebaseerd op de vele financiële best-practices, voor de lange termijn. En dat is belangrijk, want cijfers en analyses – en het goed inzetten ervan – vormen immers een sterk fundament voor innovatie. Met S/4HANA zien wij ontwikkelingen in gebruikersvriendelijkheid (procesdenken), de look and feel (met de Fiori-interface), verschillende real-time analysemogelijkheden (Universal Journal en dashboards) en flexibiliteit en wendbaarheid van het systeem (het toevoegen van dimensies). Een goed voorbeeld is het feit dat niet meer gewacht hoeft te worden tot het moment waarop de maand is afgesloten, maar dat ook tijdens de lopende maand real-time rapportages en overzichten, ondersteund door nieuwe dashboards, kunnen worden opgevraagd. 

Voordelen van SAP S/4HANA Finance

  • Een roadmap bevat alle relevante ontwikkelingen, uitgezet in de tijd en gekoppeld aan de strategie van de organisatie.
  • SAP heeft roadmaps voor al haar oplossingen en producten beschikbaar, die een helder inzicht geven wanneer specifieke innovaties worden doorgevoerd en hieraan gekoppelde producten beschikbaar komen.
  • Een gedegen roadmap draagt bij aan het voorkomen van verrassingen bij IT en potentiele teleurstellingen bij de Business.
  • In combinatie met een breed gecommuniceerd releasestrategie wordt voorspelbaarheid gecreëerd naar de organisatie met betrekking tot het moment waarop oplossingen beschikbaar worden gesteld.

Is S/4HANA de juiste keuze?

In 2027 is het zover: vanaf dat moment zal SAP geen support meer bieden voor SAP ECC. Mede hierdoor spelen veel organisaties met de gedachte om de overstap naar S/4HANA te maken.

Zo ook BioMCN, een van de grootste methanolproducenten in Europa. Om de mogelijkheden te ontdekken schakelde het bedrijf myBrand in, haar huidige SAP-dienstverlener en kennispartner.

Download Case Study

Door de tijd heen komen er steeds meer best-practices beschikbaar die snel zijn te implementeren. Met de SAP S/4HANA What’s New Viewer is het voor iedere processtroom inzichtelijk wat er per versie is vernieuwd.

De meest significante verandering die S/4HANA, brengt en waar eindgebruikers direct het effect van merken, is het gebruik van Fiori. In plaats van de bekende ECC transactiecode biedt S/4HANA de mogelijkheid om via de browser in te loggen en tegels, die gehele processen behandelen, te gebruiken.  

De weg naar S/4HANA vraagt om een duidelijke raodmap, waarin helder is aangegeven welke ontwikkelingen op welk moment plaatsvinden. Voorspelbaarheid en flexibiliteit zijn hierbij kernbegrippen.