DevOps SAP ERP

Strategie myBrand Conclusion

We begeleiden je bij de transformatie naar jouw Sustainable Intelligent Enterprise.

The Intelligent Enterprise

Vanuit het concept van “The Intelligent Enterprise” van SAP ondersteunt myBrand Conclusion haar klanten in de digitale transformatie. Een robuust ERP als system of records, zoals bedoeld in het Pace-layer model van Gartner is en blijft een onmisbaar fundament hiervoor. Een verschuiving naar SaaS of andere cloudconcepten vindt plaats, maar is voor de “kroonjuwelen” van een organisatie nog zeker geen gemeengoed. Het implementeren en onderhouden van een ERP verandert, in de cloud, maar zeker ook on premise. Dit vraagt andere eigenschappen van de consultants die hierbij betrokken zijn. Vanuit die constatering investeert myBrand Conclusion in kennis en vaardigheden.

De “Consultant of the Future” denkt meer in end-to-end processen dan in specifieke modules, hanteert “show-and-tell” in plaats van “u vraagt, wij draaien” en spreekt daarbij in termen die aansluiten bij de business, waardoor daar meer draagvlak ontstaat. Door kennis en ervaring vanuit projecten te combineren in myBrand Conclusion Implementation Services ontstaat een kernteam van projectconsultants dat, aangevuld met kennis van klantorganisaties en de uiteindelijke borging in DevOps teams, een betrouwbare partner is bij business gedreven transformatieprojecten.

Frame 1 scaled

Consultant of the Future

Tijden veranderen, bedrijven veranderen en softwareoplossingen veranderen. Consultants veranderen mee.

Meer informatie

Geïntegreerde dienstverlening

Rondom de core van de ERP ontstaat een hybride landschap van specifieke oplossingen (systems of differentiation), aangevuld met klantspecifieke toepassingen, steeds vaker ontwikkeld in een low-code platform zoals OutSystems of Mendix. Voor generieke toepassingen ontwikkelt myBrand Conclusion eigen applicaties die als add-on op de cloudproducten van SAP kunnen worden afgenomen.

Onder deze gelaagde architectuur zijn onderwerpen als Integratie, (cloud) Infrastructuur en Security inmiddels bijna commodity, maar vaak nog geen vanzelfsprekendheid. myBrand Conclusion biedt op al deze vlakken kennis en expertise en bouwt dit steeds verder uit. Enerzijds door een verbreding van de kennis bij de myBranders, anderzijds door samenwerking binnen het Conclusion ecosysteem of met partners op specifieke niches. Als lid van het Premium Partner Council van SAP blijft myBrand Conclusion een van de belangrijkste partners van SAP Nederland. Dit zorgt voor korte lijnen in situaties die daarom vragen, met klanttevredenheid, ook vanuit SAP, als leidend principe.

Pace-Layer model

Binnen myBrand Conclusion gebruiken we sinds 2015 het Pace-Layered Architecture model van Gartner als basis onder onze strategie. Het model kent in de basis 3 lagen: systems of record (transactionele systemen zoals ERP, CRM), systems of differentiation (specifieke oplossingen voor branches zoals bijvoorbeeld planningsoplossingen of e-commerce pakketten) en systems of innovation (nieuwe applicaties die vaak op ad-hoc basis ontstaan en vooralsnog een korte levensduur kennen zoals mobiele applicaties). Hoe hoger je in het model komt, hoe sneller de ontwikkelingen binnen de applicaties gaan (vandaar de naam pace-layer) en hoe korter de levensduur van de applicaties normaal gesproken is.

Pace layer model SAP ERP

DevOps

Support is en blijft een belangrijk element in de langetermijnvisie van myBrand Conclusion. Door investeringen in DevOps (myBrand Conclusion is als eerste Nederlandse partij hierin gecertificeerd door SAP) beweegt het supportmodel mee in de wensen en eisen van vandaag en morgen. Of het nu gaat om het ontlasten van DevOps teams bij klanten of het leveren van volledige ontzorging op basis van DevOps, myBrand Conclusion levert het model dat past bij de organisatie van haar klanten. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt op basis van klantomvang, want voor elke klant geldt dezelfde missie: de beste waardering.

Lees meer