Bijdrage leveren aan een duurzame samenleving

Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat wij streven naar zowel winst als naar positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming. Taking Responsibility.

CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder is het instrument om inzicht in- én grip te krijgen op het energiegebruik en de CO2 uitstoot en hiermee bedrijven te stimuleren tot CO2 reductie.

Tot niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten).

Vanaf niveau 4 en 5 ga je ook aan de slag met het reduceren van de CO2 uitstoot
in de keten.

Alle bedrijven binnen het Conclusion ecosysteem zijn op het hoogst haalbare niveau (niveau 5) gecertificeerd.

Bekijk het certificaat
CO2 prestatieladder

Conclusion impact bos

Conclusion is in 2022 een langdurige samenwerking met Trees for All aangegaan.

Deze samenwerking startte in februari met de aanplant van 29.000 bomen in het Conclusion Impact Bos.

Zo realiseren wij wezenlijke maatschappelijke impact.

Bekijk video

Prinses Maxima Centrum

De Foundation van het Prinses Máxima Centrum gaat verder waar de verzekering stopt; Alle voorzieningen mogelijk maken die niet door verzekeraars vergoed worden en die van groot belang zijn voor de genezing van de kinderen. En daar zijn er veel van, zoals sport, onderwijs, toneel, muziek, elkaar ontmoeten, voeding op maat, onderzoek, angst & pijn reductie, artistieke activiteiten en begeleiding & onderzoek na genezing. Niet alleen voor de kinderen, maar voor het hele gezin.

Namens alle collega’s steunt myBrand Conclusion het Prinses Máxima Centrum. Met onze donatie willen we bijdragen aan de missie van het Prinses Máxima Centrum; ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.

Prinses Maxima Centrum myBrand

Focus op Sustainable Development Goals

De duurzaamheidsstrategie van myBrand Conclusion is gekoppeld aan de SDG’s van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties heeft in totaal 17 Sustainable Development Goals vastgesteld met als doel om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Wij hebben zes SDG’s geadopteerd die bij ons passen en waarvoor we strategische meerjarige ambities hebben beschreven. Deze vormen de basis van onze duurzaamheidsaanpak.

Als werkgever en dienstverlener ziet myBrand Conclusion het als een grote verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Deze verantwoordelijkheid nemen we heel serieus. Dat zeggen we niet alleen, we maken het ook waar met concrete investeringen in bijvoorbeeld een uitgebreide thuiswerkregeling, interne myCoaches en de samenwerking met mentaal welzijnsplatform OpenUp. Overigens hebben we met een deel van onze dienstverlening ook directe impact op de gezondheid en het welzijn van de medewerkers van onze opdrachtgevers.

Duurzame inzetbaarheid staat aan de basis van ons ‘myExperience’ ontwikkelmodel. In dit model staat de groei en ontwikkeling van onze medewerkers centraal. Op basis van ons ‘Consultant of the Future’ programma en de nauwe samenwerking met SAP bieden wij onze medewerkers een brede keuze aan trainingen en opleidingen om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening is ook myBrand Conclusion afhankelijk van energie. Wij vinden het belangrijk dat de energie die door ons wordt gebruikt duurzaam en betaalbaar wordt opgewekt en dat de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk met deze energie omgaat. Dit legt een verantwoordelijkheid bij onszelf, maar ook bij onze partners in de keten. Dit is daarom een belangrijk thema geweest bij de recente keuze voor onze nieuwe datacenters en bij recente hardware vervangingen.

Bij myBrand Conclusion staat openheid en vertrouwen centraal in alles wat wij doen. Wij geloven in verschillen: verschillen in mensen, karakters en expertises. Juist de combinatie van verschillen verbindt en versterkt ons en zorgt voor oplossingen die impact maken. In ons HR-beleid hebben we SDG 10 vertaald naar strategische ambities, onderverdeeld in de thema’s sociale veiligheid, inclusiviteit, (gender)diversiteit en arbeidsparticipatie.

Binnen myBrand Conclusion zijn we ervan overtuigd dat iedereen en ook iedere organisatie bedrijf kan bijdragen aan een leefbare aarde door het creëren van een positieve impact en het verkleinen van de negatieve impact van onze bedrijfsvoering en onze keten op het milieu. Wij proberen dit zoveel als mogelijk te vertalen in concrete acties die direct verschil maken, zoals het verwijderen van wegwerpverpakkingen, het planten van bomen voor iedere nieuwe medewerker en het verplicht stellen van elektrisch leasen.

Samenwerking is voor alle ecosystemen de sleutel tot succes. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar en van onze omgeving. Binnen myBrand Conclusion gaan wij actief op zoek naar partners in ons duurzaamheidsnetwerk. We zoeken hierbij naar samenwerkingspartners die expertise toevoegen waarover we zelf niet of niet voldoende beschikken, waardoor we samen met hen een grotere positieve bijdrage leveren aan de maatschappij of duurzaamheidsdoelen. Daarnaast doneren we kennis en (financiële) middelen aan maatschappelijke initiatieven, zonder dat we daarvan een tegenprestatie verwachten, zoals bijvoorbeeld het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

SDG myBrand Conclusion