Whitepaper

Totaalinkoop: de basis voor Intelligent Spend

Download het whitepaper en start de digitale transformatie van jouw inkoopafdeling

Whitepaper SAP Procurement Business Consultancy
Whitepaper SAP Procurement Business Consultancy

Zonder integrale procesbenadering geen end-to-end automatisering

De economie bevindt zich op het kookpunt. Onzekerheid overheerst, orderboeken staan overvol en de arbeidsmarkt is overspannen. Inkooporganisaties zijn enkel nog bezig met het minimaliseren van leverrisico’s en het blussen van brandjes. Thema’s als strategische besluitvorming en digitale transformatie worden even geparkeerd. Daardoor bestaat het risico dat inkoopmedewerkers blijven verzanden in complexe processen. Ze hebben bovendien te weinig inzicht in hun eigen effectiviteit.

En dat is jammer en onnodig, want al vijftien jaar geleden zijn de eerste visies ontwikkeld op een integrale procesbenadering van inkoop. Daar werd destijds de naam ‘Totaalinkoop’ aan gegeven. Het concept is daarna weer een beetje in de vergetelheid geraakt, maar onder water heeft het zich wel degelijk verder ontwikkeld.

In deze whitepaper lees je:

  • Wat we verstaan onder totaalinkoop?;
  • Welke verschillende rollen moet inkoop vervullen?;
  • Wat betekent totaalinkoop voor inkoopdoelstellingen?;
  • Hoe ver je kunt gaan met Intelligent Spend?;
  • Hoe automatiseer je totaalinkoop met de integrale procesbenadering?;
  • Hoe ziet de route richting totaalinkoop eruit?
Cees Johan Klopper SAP ERP Procurement

Cees Johan Klopper
Procurement Business consultant bij myBrand Conclusion

Download het Whitepaper

Downloadformulier niet zichtbaar? Probeer dan deze pagina te open in een andere webbrowser zoals Google Chrome.