Bepaal jouw weg naar S/4HANA met de Discovery Scan

SAP S4HANA Discovery Scan-myBrand

De maatschappij, en daarmee het bedrijfsleven, digitaliseert en nieuwe technologieën hebben grote impact. Dit zorgt ervoor dat ERP-pakketten aan andere eisen moeten voldoen dan 15 jaar geleden. Met de digitale transformatie zijn zaken als klantinteractie, businessmodellen en operationele processen aan verandering onderhevig. Digitale visie is daarom van cruciaal belang. Ga je niets doen, met de gevolgen van dien? Of ga je jouw huidige IT-landschap overbrengen naar een toekomstbestendige omgeving, zoals S/4HANA? Om te bepalen op welke manier je de toekomst ingaat ontwikkelden wij de Discovery Scan.

SAP S4HANA myBrand Discovery scan whitepaper

S/4HANA iets voor jou?

Met de SAP S/4HANA Discovery Scan bepaal je of S/4HANA iets voor jouw organisatie is. En zo ja, welke vorm van transitie passend is. Het gaat bij deze scan om de voorbereidingen, nog niet om de daadwerkelijke expeditie, oftewel: de implementatie, transformatie of conversie. De situatie wordt in kaart gebracht in vier stappen:

Stap 1: Technische verkenning

De verkenningstocht begint bij het systeem. Er wordt gekeken hoe jouw organisatie er op dit moment voorstaat. Dit kan door middel van de Solution Manager van myBrand, een systeem dat volledig up-to-date is met de laatste SAP-ontwikkelingen. Een tweede mogelijkheid is een analyse binnen het klantsysteem zelf, maar dit is een meer tijdrovende optie.

Stap 2: Businesswaarde verkenning

Tegelijk met de technische verkenning worden de missie, visie en strategie van jouw organisatie onderzocht, door middel van interviews met het management en  stakeholders van het ERP-systeem. De ‘to be’-situatie wordt afgezet tegen de ‘as is’-situatie met betrekking tot functies en mogelijkheden van het systeem. In deze stap wordt ook de prioriteit van bepaalde processen bepaald.

Stap 3: Quick wins & insights

Op basis van de eerste twee stappen voert myBrand een analyse uit op de verkregen informatie. Hiermee worden de quick wins voor jouw organisatie duidelijk. Oftewel: veranderingen die snel een positief effect hebben. Ook verkrijg je inzichten waarmee je op langere termijn effectiviteit en efficiëntie kunt vergroten.

Stap 4: Roadmap naar S/4HANA

De laatste stap is de roadmap, het document waarin de stappen staan om jouw systemen en bedrijfsprocessen naar S/4HANA te brengen. De toegevoegde waarde van het systeem voor jouw organisatie staat hierin centraal.

Indien jouw organisatie op dit moment geen gebruik maakt van SAP ECC krijgt de eerste stap een andere vorm. De processen die op dit moment in het huidige systeem van toepassing zijn worden alsnog inzichtelijk gemaakt, maar dan niet met de Solution Manager. De verdere stappen van de scan blijven gelijk.

Kortom: deze scan brengt in kaart of en waar S/4HANA van toegevoegde waarde voor jouw bedrijf is. Je kan het zien als de gedegen voorbereiding voordat er aan een daadwerkelijke expeditie gaat worden begonnen. Het tijdspad van de overstap is afhankelijk van de tijd die binnen jouw organisatie beschikbaar is, het budget en de snelheid waarmee jij de overstap wilt maken. Ook is het afhankelijk van de huidige IT-architectuur. Benieuwd hoe jouw unieke roadmap eruit ziet? We gaan er graag met je over in gesprek.

S4HANA Jeroen Kerkhof

Jeroen Kerkhof
S/4HANA Expeditieleider bij myBrand