De veranderende rol van de SAP-consultant

SAP ERP Consultant of the future

Als de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende lockdowns ons één ding hebben geleerd, dan is het wel dat weerbaarheid en aanpassingsvermogen belangrijk zijn voor bedrijven om te overleven. Organisaties die in staat zijn geweest om snel hun businessmodel om te gooien, staan er momenteel aanzienlijk beter voor dan bedrijven die dat niet konden.

Veel innovaties in SAP en OutSystems

Daar komt bij: stilstand is achteruitgang. De veranderingen in ons werkveld zijn immens; technologische innovaties in SAP en OutSystems volgen elkaar in een rap tempo op. Innovaties die ervoor kunnen zorgen dat organisaties slimmer kunnen opereren. En die er tegelijkertijd voor zorgen dat het onderscheidende vermogen van bedrijven beter wordt ondersteund door klantspecifieke applicaties. Dit draagt weer bij aan de zo gewenste weerbaarheid en het aanpassingsvermogen. De visie is: als je je basisprocessen op orde hebt en binnen de SAP-standaard houdt, dan wordt het veel makkelijker om onderscheidend te zijn op die aspecten die er voor jouw klanten echt toe doen.

Fit-to-standard: de theorie is eenvoudig

Het ten uitvoer brengen van deze visie vraagt veel van de mensen in een bedrijf. Zij moeten in staat zijn om hun huidige werkwijzen en processen om te buigen naar wat gangbaar is in de markt. Deze gangbare werkwijzen en processen worden geclassificeerd als business best practices. Kortom, medewerkers moeten loslaten wat ze hadden en waar ze zo gewend aan zijn en het nieuwe omarmen. Ga er maar aanstaan.

Het vraagt ook iets van het onderliggende systeemlandschap. Dit moet zo zijn opgebouwd dat veranderingen snel kunnen worden ingevoerd. Bijvoorbeeld doordat bestaande functionaliteiten makkelijk kunnen worden ingezet voor het opstarten van een nieuw proces, nieuwe producten of zelfs een nieuw businessmodel.

Pace Layered Model

Gartner kwam enkele jaren geleden met het Pace Layered Model: een visie op een IT-architectuur die tegelijkertijd stabiel en wendbaar is. Aan de basis van die architectuur staan de systems of record, zoals SAP. Met SAP automatiseer je de ‘core’ van je bedrijf. Het is een heel uitgebreide gereedschapskist met generieke tooling die je dagelijks gebruikt en die jouw organisatieprocessen end-to-end ondersteunen. Op sommige fronten kies je misschien voor best-of-breed applicaties die jouw specifieke processen net wat beter ondersteunen. Maar daarnaast heb je waarschijnlijk ook processen waarmee je je als bedrijf echt onderscheidt. Processen die zo onderscheidend zijn dat er geen standaardsoftware voor bestaat. Dan loont het om met behulp van low-code technologie maatwerk te ontwikkelen.

De praktijk is weerbarstig

Deze theorie is eenvoudig, de praktijk weerbarstig. Want hoewel iedereen de theoretische voordelen ziet van deze strategie, kunnen de gevolgen op het niveau van een businessunit of proces groot zijn. Het hele bedrijf moet immers volgens dezelfde processen gaan werken. Het aantal uitzonderingen voor specifieke bedrijfsonderdelen zal moeten worden geminimaliseerd. Er mag binnen SAP geen maatwerk meer komen voor deelprocessen die niet zo makkelijk binnen het keurslijf van de standaard passen. Pas als een proces écht onderscheidend is én als de organisatie met dat proces veel businesswaarde genereert, loont het om er maatwerk voor te ontwikkelen. Dit is voor veel proceseigenaren en domeinexperts een harde dobber. Want zij hebben hele goede redenen om van de standaard af te wijken. En ja, ze genereren daar in de regel ook businesswaarde mee. De vraag is echter of die waarde zo hoog is dat het een maatwerkapplicatie rechtvaardigt.

De veranderende rol van de consultant: het schetsen van een heldere visie…

Hier komen we op de rol van de SAP-consultant. Hij of zij is niet langer de applicatie-expert die problemen oplost, het is vooral iemand met een stevige bedrijfskundige achtergrond en een duidelijke visie hoe een organisatie met de inzet van de nieuwste SAP-technologie in de toekomst slimmer en simpeler kan opereren. Want er zal weerstand komen vanuit de klantorganisatie. Het is aan de SAP-consultant om daar op de juiste manier mee om te gaan en deze weerstand om te buigen naar acceptatie van het nieuwe en onbekende.

… met overtuigingskracht

Natuurlijk beslist niet de consultant welke uitzonderingssituaties maatwerk rechtvaardigen, die beslissing is voorbehouden aan de directie. De praktijk is echter dat iedere proceseigenaar of businessunit wensen heeft voor maatwerk en dat de directie niet al deze vragen op haar bord wil krijgen. Daarom zal de SAP-consultant de business moeten uitdagen: waarom hebben zij specifieke wensen en claimen zij een uitzonderlijke positie? Welke businesswaarde genereren zij hiermee? De praktijk zal vaak zijn dat afwijken van de standaard extra kosten met zich meebrengt. Zijn die kosten te rechtvaardigen? Met andere woorden: de consultant zal de organisatie een spiegel voorhouden en tevens een doorkijk geven naar de optimalisatiemogelijkheden door het inzetten van innovatieve technologieën op die standaard.

Wil je meer weten over de myBrand-aanpak en de veranderende rol van de consultant? Kijk dan hier de video of lees hier ons blog over de drie onmisbare vaardigheden van de consultant van morgen.