Duurzaamheid: ‘Cost of doing nothing’ is hoger dan de benodigde investeringen

SAP ERP Duurzaamheid

De tijd dat Shell ’s lands populairste werkgever was, ligt ver achter ons. Vandaag de dag willen mensen werken bij bedrijven die klimaat en mensenrechten serieus nemen. Maar er zijn meer redenen om vaart te maken met je duurzaamheidsambities. Want de wal is het schip aan het keren. De ‘cost of doing nothing’ wordt in rap tempo hoger dan de kosten die nodig zijn om de benodigde veranderingen door te voeren. Kijk naar de bouw. De bedrijven die investeerden in elektrisch materieel om hun CO2-uitstoot te verlagen, halen nu projecten binnen omdat ook hun stikstofuitstoot tijdens de bouw te verwaarlozen is.

Strengere wetgeving op komst

En niet alleen op het gebied van stikstof, ook voor CO2- en andere vormen van uitstoot komt er wetgeving, evenals voor het beter nakomen van mensenrechtenverdragen. De belangrijkste wet die eraan komt is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU, die in 2024 van kracht wordt voor grote bedrijven met meer dan 500 werknemers of een omzet van 150 miljoen; en twee jaar later voor middelgrote bedrijven. Die regels betreffen de volledige waardeketen. Dus ook voor bijvoorbeeld het verwerven van grondstoffen in een mijn waar kinderarbeid plaatsvindt. En ook het inkopen van componenten in een Aziatische fabriek die zijn afvalwater in de rivier loost. Dit betekent eveneens dat deze grotere bedrijven data opvraagt bij hun kleinere partners.

Nog makkelijker om een rechtszaak te winnen

Er komen instanties die toezien op het naleven van de regels, maar veel dreigender is de bepaling dat slachtoffers gerechtelijke stappen kunnen ondernemen voor vergoeding van geleden schade die had kunnen worden voorkomen als passende zorgvuldigheidsmaatregelen waren genomen. De diverse rechtszaken die gewonnen zijn door Urgenda en Mobilisation for the Environment (MOB, van Johan Vollenbroek) laten zien dat dit instrument in ons land nog vele malen krachtiger is dan overheidstoezicht. Het zal niet moeilijk zijn om slachtoffers te vinden die wel mee willen doen aan een massaclaim als ze denken gezondheids- of andere schade hebben opgelopen door toedoen van een specifiek bedrijf.

Zo monitor je jouw duurzaamheidsambities

Verbeteren begint met meten. Veel bedrijven vinden dat nog lastig en rapporteren op houtje-touwtje wijze. SAP heeft het voortouw genomen met het ontwikkelen van verschillende functionaliteiten waarmee je onder meer volautomatisch je emissies vast kunt leggen, kunt inventariseren in welke producten je bijvoorbeeld plastic gebruikt, en waar in de waardeketen leveranciers zitten die nog geen of een slechte duurzaamheidsrating hebben.

Die functionaliteiten betreffen alle onderdelen van de supply chain, van productontwerp en inkoop tot productie en logistiek. En zelfs de effecten van het gebruik van de producten en de eventuele recycling worden meegenomen.

Whitepaper Sustainability SAP ERP
Whitepaper

Intelligente én sustainable enterprise met SAP

Er zijn redenen te over om nu haast te maken met je duurzaamheidsstrategie. Uiteraard de steeds verder opwarmende aarde. Maar ook omdat er vanuit Europa strenge wet- en regelgeving op ons afkomt. SAP realiseert zich dat hun software een belangrijke rol kan spelen in jouw organisatie. Lees in het whitepaper de mogelijkheden die SAP biedt.

Monitor je duurzaamheidsambities

Wil je meer weten hoe SAP jouw organisatie kan helpen bij het monitoren van de duurzaamheidsambities? Lees dan de whitepaper ‘Je duurzaambheidsambities monitoren? Zo doe je dat’.

Glenn olde Scholtenhuis sap erp

Glenn olde Scholtenhuis
SAP Sustainability Expert bij myBrand