Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om met low-code applicaties te ontwikkelen die aansluiten bij hun unieke bedrijfsprocessen. De uniekheid van die processen zit zelden tot nooit in de manier waarop ze hun financiële administratie voeren of hoe ze inkopen. Het zijn vrijwel altijd processen die dicht tegen de klant aan zitten en die worden uitgevoerd door medewerkers op de werkvloer: door servicemonteurs, wijkverpleegkundigen of vergunningcontroleurs. En soms door de klanten zelf. Dit zijn allemaal mensen die in de regel weinig affiniteit hebben met IT, maar die prima overweg kunnen met de apps op hun telefoon. Een UX-design dat zichzelf wijst moet ook het uitgangspunt zijn voor het ontwerp van bedrijfsapplicaties.

Low-code ontwikkeling op je SAP-landschap met OutSystems whitepaper
Whitepaper

Low-code ontwikkeling op je SAP-landschap met OutSystems

In deze whitepaper gaan we dieper in op de vraag hoe je je IT-omgeving enerzijds stabiel houdt en anderzijds juist snel mee kunt laten evolueren met wat de markt vraagt.

Download

Stel de gebruiker centraal in plaats van ‘het bedrijfsproces’

Dat klinkt logisch, maar dat is het in de IT allerminst. Veel systemen stellen het bedrijfsproces centraal in plaats van de gebruiker. Denk maar aan de complexe ERP-applicaties, waar je een uitgebreide training voor moet volgen om een beetje te snappen wat je waar kunt vinden. Wat er gebeurt als je verschillende gebruikersgroepen met verschillende werkwijzes en behoeften allemaal in dezelfde mal probeert te stoppen, zag je bijvoorbeeld een jaar of 10, 15 geleden in ziekenhuizen gebeuren toen het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) zijn intrede deed. De EPD’s waren ontworpen om de declaratieprocessen goed te ondersteunen. Artsen herkenden de processen niet, wisten niet wat ze waar moesten vastleggen en moesten onnodig vaak klikken. Het gevolg: iedereen gebruikte het systeem anders, zelfs artsen binnen één specialisme en maatschap. Ziekenhuizen haalden daardoor bij lange na niet de waarde eruit die leveranciers hen voorhielden. Vervolgens werden jarenlang dure consultants ingehuurd om met herimplementaties en trainingen de schade te herstellen, wat in de meeste ziekenhuizen nog altijd niet is gelukt.

Gebruik user stories

Het grote voordeel van het ontwikkelen van taakgerichte applicaties met behulp van low-code, is dat je die taken een centrale plek kunt geven in de applicatie. Neem het proces van de medewerker als uitgangspunt, en niet het achterliggende administratieve proces dat nodig is om de bewuste transactie te verwerken. Daarvoor gebruik je bijvoorbeeld user stories: beschrijvingen van wat de applicatie moet doen vanuit het perspectief van de gebruiker. Hoe moeten de workflows lopen? Welke stappen in het proces moeten volgtijdelijk worden gezet en welke kun je flexibeler inplannen? Maar ook: op wat voor device werken gebruikers en wat betekent dit voor de look-and-feel van de applicatie? Een buitendienstmedewerker die primair een tablet of smartphone gebruikt zal immers andere eisen stellen dan een binnendienstmedewerker die met twee monitors werkt.

Een user story bestaat altijd uit drie onderdelen:

  • Een beschrijving van de user story in de vorm van: “Als [verantwoordelijkheid] wil ik [functionaliteit] zodat ik [reden]”.
  • Gesprek over de user story om de details te bespreken. Deze worden vastgelegd in een sprint planning.
  • De testdetails in de vorm van de acceptatiecriteria en de ‘definition of done’.

Vervolgens is het de kunst om de user stories te vertalen in een goed UX-design. Een design dat voor zich spreekt, dat geen toelichting behoeft en wat zo is ontworpen dat medewerkers (of klanten) met een minimumaantal muisklikken precies dat kunnen doen wat ze beogen.

Geef UX-design een belangrijke plek in je DevOps-team

Wil jij in jouw organisatie de onderscheidende processen écht onderscheidend laten zijn en kies je daarom voor low-code? Zet dan ook meteen de volgende stap en stel het UX-design centraal. Denk niet: ‘de business is vertegenwoordigd in het DevOps-team en zij denken nu toch mee’. Natuurlijk, dat is een belangrijke voorwaarde voor succes, maar geen garantie. Wil je dat jouw low-code applicaties écht aansluiten bij wat de gebruiker ervan verlangt, trek dan ook een UX-designer aan.

Marcel Antons myBrand SAP ERP

Marcel Antons
Directeur Strategie en Innovatie bij myBrand