Wat is SAP ERP Support?

SAP ERP Support

Heel kort samengevat is SAP Support het samenspel van technische en functionele ondersteuning op bestaande SAP systemen binnen een organisatie. Doel is het waarborgen, dan wel het optimaliseren van de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Ook het bieden van hosting oplossingen, in verschillende Cloud vormen, past in de context van het SAP Support.

Waarom SAP Support

Voor veel organisaties vormt het adequaat ondersteunen van het SAP landschap, met oog voor toekomstige innovaties, een steeds belangrijkere randvoorwaarde om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen en te optimaliseren. Klaar zijn voor de toekomst is immers het devies. Naast het garanderen van essentiële onderdelen zoals beschikbaarheid en optimale performance vormen ook het leveren van gerichte adviezen en het ‘aanhaken’ van oplossingen in de periferie van SAP steeds belangrijker componenten. Dit betekent dat er een geïntegreerd supportmodel ontstaat, waarmee het  SAP Support meer wordt dan een commodity. De stap van traditioneel, reactief, support naar proactieve ondersteuning en advisering, met een visie op de lange termijn, is daarmee gemaakt.

SAP Support 2027

Met betrekking tot het SAP Support vormt het jaar 2027 een belangrijke mijlpaal. Dit is immers het jaar dat SAP heeft aangegeven als het moment waarop de maintenance op de huidige SAP ECC versie gaat stoppen en de meeste SAP gebruikers de overstap hebben gemaakt naar de S/4HANA suite. Dit heeft uiteraard ook grote impact op het SAP Support van dit moment, maar ook in, of vanaf, 2027. Vanuit een geïntegreerde SAP Support oplossing worden organisaties geholpen om op gedegen wijze de overstap te maken. Het SAP Support is daarbij enerzijds adviserend, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes over migraties, dan wel upgrades of het implementeren van best-practice oplossingen, maar ook praktisch bij het uiteindelijk implementeren van het nieuwe platform en het begeleiden van de organisatie. In de aanloop naar 2027 zorgt de SAP Support organisatie er voor dat gebruikersorganisaties regelmatig worden geïnformeerd over de ontwikkelingen die plaatsvinden.