Door de enorme groei van beschikbare data en het feit dat we alles real-time willen weten en meten, neemt de informatiebehoefte alleen maar toe, ook binnen organisaties. De kans dat rapportage-, dashboard- en analyse verzoeken je als IT manager om de oren vliegen is groot. De business heeft behoefte aan inzicht en wil dat het liefste nog dezelfde dag! 

Hier begint de uitdaging, want het ontwikkelen van een goede rapportage kost vaak veel tijd en is daarmee, door de snel wisselende informatiebehoefte van de business, in veel gevallen bij oplevering alweer achterhaald. Dit levert een hoop frustraties en discussies op, terwijl een optimale samenwerking met de business en JA tegen informatieverzoeken kunnen zeggen juist is wat je wilt. Hoe kun je vanuit IT op een slimme manier omgaan met de groeiende informatiebehoefte en tegelijkertijd de samenwerking met de business verbeteren?

Omdat informatie steeds vaker real-time beschikbaar is, kan de informatiebehoefte vanuit de business iedere dag anders zijn. En dat resulteert in een toenemende wens naar BI self-service tools. Een self-service tool zoals SAP Lumira voor de business is een must om informatie tijdig op te vragen en deze te verwerken in rapportages, analyses en dashboards.

Met behulp van een self-service tool, die gekoppeld is aan het data warehouse van een organisatie, kunnen gebruikers zelf (ad hoc) rapportages en dashboards maken en zijn ze hierin niet meer volledig afhankelijk van IT. Het voordeel dat hiermee behaald wordt, is dat:

  • Een deel van de rapportages en dashboards zonder tussenkomst van IT kunnen worden gebouwd;
  • Rapportages en dashboards veel sneller klaar zijn, omdat ze niet van ‘scratch’ opgebouwd hoeven worden;
  • Gebruikers zelf goed nadenken over de inhoud, visualisatie etc. van dergelijke rapportages, waardoor de samenwerking tussen business en IT een stuk soepeler verloopt;
  • De frustraties over het niet tijdig beschikbaar hebben van informatie afneemt;
  • IT meer tijd heeft voor andere taken, zoals bijvoorbeeld innovatie.

Hoe mooi een self-service tool ook klinkt, het heeft ook zijn beperkingen. Want op het moment dat de vraagstukken complexer worden, is de functionaliteit niet meer toereikend genoeg om aan de vraag te voldoen. IT is nodig om die complexiteit toch te leveren. Bij een complex vraagstuk omtrent een rapportage of dashboard was het vroeger zo dat IT dit opnieuw vanaf nul moest opbouwen in een andere tool, zoals SAP Design Studio, om daar vervolgens complexiteit aan toe te voegen. Dat kost een hoop tijd en zorgt voor dubbel werk.

Tijdens het Retail diner op 20 maart aanstaande, gaan we in op deze uitdagingen en proberen we handvatten te geven om hier in jouw organisatie mee om te gaan.