Apart maar samen: zo structureer je de strategie van een versnipperde HR-afdeling

Apart maar samen HR SAP ERP 2022

HR-afdelingen raken steeds meer versnipperd in verschillende deelgebieden binnen organisaties. Bijna één op de drie HR-professionals ervaart hierin de afgelopen jaren een toename, blijkt uit onderzoek. Met name in grotere organisaties is het brede takenpakket van de HR-afdeling steeds meer verdeeld over verschillende subafdelingen. Denk bijvoorbeeld aan een losse afdeling voor recruitment en ontwikkeling. Desondanks blijft het doel van veel HR-afdelingen om samen één HR-strategie uit te dragen. Zeker met de groeiende rol van HR als business partner van de organisatiedirectie. Maar hoe doe je dat? In deze blog leg ik uit hoe je ondanks een verspreide HR-afdeling focus creëert in jouw HR-strategie. 

Specialisatie of risico op silo’s

De toenemende versnippering van HR-taken kun je op twee manieren bekijken. Enerzijds is het een slimme zet om taken over subafdelingen te verdelen. HR-professionals kunnen meer focussen op één werkgebied binnen het brede takenpakket van de HR-afdeling, wat zorgt voor meer specialisatie en daarmee een hogere kwaliteit van het werk. Maar – anderzijds – zorgt het verdelen van taken dus voor versnippering en loop je met de ontstane specialisaties het risico losse eilandjes te worden in plaats van één HR-afdeling. En dat heeft gevolgen voor het uitdragen van een eenduidige HR-strategie. In zoverre dat ruim één op de drie HR-professionals (35%) vindt dat toenemende versnippering zorgt voor een gebrek aan een eenduidige HR-strategie. En dat is onwenselijk. Om toch één front te vormen op strategisch vlak, zijn er twee zaken om op te focussen.  

Alle neuzen dezelfde kant op

Eén HR-strategie uitdragen en dag in dag uit najagen lukt niet als de helft van de afdeling er niet volledig achterstaat. Daarmee hebben we het belangrijkste punt dan meteen te pakken. Zorg ervoor dat de strategie breed gedragen wordt door het HR-team. Allereerst door alle verschillende pijlers van de HR-afdeling, zoals recruitment, administratie en talentmanagement, er een plek in te geven. En door de strategie behapbaar te maken voor jouw HR-professionals, bijvoorbeeld door KPI’s op te stellen die concreet zijn en daadwerkelijk handvatten bieden om toe te passen in de dagelijkse HR-werkzaamheden. Maar met een strategie waar iedereen achter staat ben je er nog niet. Want waar en hoe leg je het vast, zodat de strategie en dus de doelen niet naar de achtergrond verdwijnen?  

Eén bron, één waarheid

Strategie komt tot uiting in de manier waarop HR-professionals de strategie uitdragen in de werkzaamheden die ze uitvoeren. Hier kan een gezamenlijk digitaal platform van waarde zijn. Met name in grotere organisaties kan een centraal platform borgen dat de diverse afdelingen werken volgens dezelfde strategie en dat de belofte van een hoge afdelingskwaliteit daadwerkelijk wordt ingelost. Want hoe gaat het eigenlijk met de KPI’s? En wat kan één van de HR-afdelingen hier nog in betekenen? Meten is weten. Door gebruik te maken van dezelfde brongegevens en datastandaarden die met een digitaal platform voor alle HR-professionals altijd zijn in te zien, voorkom je dat gegevens verschillend geïnterpreteerd worden of dat er per afdeling toch een andere werkwijze op wordt nagehouden om doelstellingen te realiseren. Geef jouw HR-medewerkers dus toegang tot de juiste data die nodig is om de HR-strategie uit te dragen. Deze data is bovendien cruciaal voor andere HR-processen 

Apart, maar samen

Met een strakke HR-strategie die door alle takken van de HR-afdeling wordt uitgedragen, zet je de afdeling neer als belangrijke stakeholder in het succes van jouw organisatie. Om in de versnippering als front op te treden, kan een toegankelijk onlinesysteem uitkomst bieden. Alle HR-professionals werken hiermee volgens één werkwijze en pakken daarbinnen een eigen taak op. Maar wel vanuit een en dezelfde strategie, omdat deze nu behapbaar, toegankelijk en goed uit te dragen is. Zo ben je wellicht apart in focus, maar samen in strategie.   

Jeroen de Bruijn

Jeroen de Bruijn
HR Expert bij myBrand
Let's connect