Onderzoeksrapport

HR, nu en straks

Ontwikkelingen en trends binnen human resources

  • Ruim 500 respondenten
  • Representatief voor het HR-werkveld in Nederland
  • Taken en verantwoordelijkheden, nu en straks
SAP HR trends nu en Straks 2022 onderzoek
SAP HR nu en Straks 2022 onderzoek 2 scaled

HR en digitale transformatie

IT speelt bij dit alles een steeds prominentere rol; steeds meer administratieve processen worden geautomatiseerd en er wordt meer en meer geïnvesteerd in de digital employee experience. Tegelijkertijd valt er in veel organisaties nog een wereld te winnen als het gaat om de automatisering van de core business van de HR-professional: het werven, binden en ontwikkelen van talentvolle medewerkers.

Voor dit onderzoek ondervroegen we 512 HR-professionals over wat zíj belangrijk vinden. Hoe kijken zij aan tegen het HR-werkveld en de ontwikkelingen daarbinnen? En wat zijn hun verwachtingen rondom IT en datagedreven werken?

Onderzoeksverantwoording

Dit onlineonderzoek werd eind 2021 afgenomen onder 512 Nederlandse HR-professionals; evenredig verdeeld over de sectoren en samen representatief voor het HR-werkveld in Nederland. Alle deelnemers zijn tussen de 18 en 67 jaar oud en werken bij organisaties uiteenlopend van minder dan 25 tot meer dan 2.500 medewerkers. Qua functieniveau zijn de respondenten min of meer gelijk verdeeld over operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Dirk Castelijns SAP HR SuccessFactors

Dirk Castelijns HR Expert bij myBrand Conclusion

Ontvang de onderzoeksresultaten

Downloadformulier niet zichtbaar? Probeer dan deze pagina te open in een andere webbrowser zoals Google Chrome.