SAP SuccessFactors Flexible budgets
SAP SuccessFactors Flexible budgets
SAP SuccessFactors Flexible budgets
SAP SuccessFactors Flexible budgets
SAP SuccessFactors Flexible budgets 5

Met de myBrand Flexibele Budgetten oplossing wordt het mogelijk om flexibele keuzes te maken in je arbeidsvoorwaarden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van medewerkers om zelf de regie te hebben over hun arbeidsvoorwaarden. myBrand Flexibele Budgetten geef je medewerkers de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de eigen arbeidsvoorwaarden. Hierdoor kan de medewerker een deel van de beloning laten aansluiten op de privésituatie en persoonlijke voorkeuren. Extra verlofuren of juist minder, het gespreid uitbetalen van vakantiegeld; de medewerker bepaalt het helemaal zelf!

Door de naadloze integratie met SAP SuccessFactors Employee Central worden contractuele wijzigingen, zoals een wijziging in de arbeidsvoorwaarden meteen doorgerekend in het persoonlijk budget. Zodra de medewerker een wijziging heeft gemaakt in het verbruik van dit budget, dan worden de resultaten direct verwerkt in Employee Central, en meegenomen in de aan Employee Central gekoppelde payroll oplossing. Tevens heeft de leidinggevende direct inzage in de keuzes die door de medewerker zijn gemaakt.

Met myBrand Flexibele Budgetten kun je:

  • Invulling geven in de eigen arbeidsvoorwaarden
  • Grafisch inzicht krijgen in de opbouw en verbruik van het budget, per keuze
  • Kiezen tussen maandelijkse opbouw, eenmalige opbouw of een combinatie hiervan
  • De leidinggevende direct inzage geven in de keuzes van de eigen medewerkers

Alle functionaliteiten van myBrand Flexibele Budgetten maken gebruik van de autorisatierollen zoals deze binnen SuccessFactors geïmplementeerd zijn.

myBrand Flexibele Budgetten is beschikbaar als SuccessFactors Extension (Cloud).