Heijmans schakelt myBrand in voor professionalisering van de commercie

Heijmans SAP Sales Cloud

Heijmans, onderneming in vastgoed, bouw, infra- en installatietechniek, kiest voor myBrand, SAP-dienstverlener en kennispartner, om de commercie binnen het bouwbedrijf naar een hoger plan te tillen. Heijmans signaleert dat commercie steeds belangrijker wordt voor bouwbedrijven en ziet tevens een cultuuromslag in de manier waarop klanten hun opdrachten uitzetten. Met de professionalisering van de commercie wil Heijmans in deze ontwikkeling voorop lopen. Met dit doel voor ogen is myBrand ingeschakeld die de implementatie van SAP Hybris Cloud for Customer voor haar rekening neemt.

SAP Hybris Cloud for Customer gaat het hart van de organisatie vormen waarin alle actuele, beschikbare en relevante data over projecten en bijbehorende relaties worden ondergebracht. Enerzijds biedt dit Heijmans de mogelijkheid om proactief te benaderen in plaats van reactief in te spelen op de vraag van de klant. Anderzijds helpt dit om klantvragen te beantwoorden die multidisciplinair en complex zijn. De cloudoplossing wordt continu geüpdatet, waardoor alle bedrijfsonderdelen vanuit één bron en met één overkoepelende visie de klant kunnen benaderen. Inmiddels is SAP Hybris Cloud for Customer live voor de bedrijfsonderdelen Vastgoed en Woningbouw.

Heleen Herbert, Commercieel Directeur bij Heijmans: “Wij ervaren meer vrijheid met betrekking tot de invulling van opdrachten. Dit biedt commercieel gezien mooie kansen, maar alleen als afdelingen goed met elkaar samenwerken en actueel inzicht hebben in de relaties en projecten. Dankzij de implementatie hebben we hiervan nu een centraal beeld. Om dit voor elkaar te krijgen, hadden we aan myBrand een goede sparringpartner. De verregaande kennis van SAP gecombineerd met domeinkennis maakte voor ons het verschil. Het team beschikt over veel technische expertise, maar spreekt ook de taal van de business.”

Dennis Bruijns, Vestigingsdirecteur bij myBrand: “Het is fantastisch om bedrijven te helpen met verdere professionalisering. Al bij de eerste ideeën waren wij betrokken bij het in de praktijk brengen van hun nieuwe filosofie. We pakken het project stapsgewijs aan en vergaren input vanuit verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat de oplossing optimaal aansluit bij de wensen van de business. We hielden focus op hoe we het nieuwe SAP-systeem zo konden aanpassen dat het alle mogelijkheden zou behouden en zou aansluiten bij de nieuwe manier van werken. De samenwerking verloopt prettig en gelijkwaardig, zo hebben we continu vragen gesteld en advies gegeven over randvoorwaarden zoals haalbaarheid.”