Inzet Best Practices belangrijke succesfactor bij implementatie S/4HANA

Inzet Best Practices belangrijke succesfactor bij implementatie S4HANA

Bij de implementatie van S/4HANA, de SAP realtime enterprise resource management suite (ook wel ERP of ECC genoemd), vormt het zoveel mogelijk inzetten van Best Practices de grootste succesfactor. Dit zijn vooraf geconfigureerde processen gebaseerd op praktijkvoorbeelden die bewezen succesvol zijn. Door de inzet ervan kan zeer snel een werkende procesinrichting worden neergezet, waardoor de aandacht kan gaan naar optimalisatie en verbetering. Op dit moment vinden in Nederland de eerste implementaties van S/4HANA plaats, waarvan drie in samenwerking met myBrand, SAP-dienstverlener en kennispartner. Op basis van haar ervaring deelt de organisatie een vijftal succesfactoren.

Naast de inzet van Best Practices, is het van belang dat organisaties procesmatige veranderingen durven te overwegen. Flexibiliteit en een kritische houding ten aanzien van de huidige processen zijn hierbij cruciaal. Dit is dan ook de tweede succesfactor. Het vasthouden aan de standaard en daardoor het terugdringen van maatwerk is nummer drie. Voor onderscheidende en bedrijfsspecifieke processen (maximaal 20 procent) kan middels klantspecifieke configuratie het maatwerk vervangen worden zonder dat ingeboet wordt op de functionaliteit. Een vierde succesfactor is het benaderen van de implementatie vanuit het businessperspectief, waarbij alle disciplines binnen de organisatie een rol spelen. myBrand sluit de top vijf van succesfactoren af met het zoeken naar de toegevoegde waarde van S/4HANA. 

Michael Noordijk, S/4 HANA expert en kennisleider Supply Chain bij myBrand: “Het doel van een implementatie is om meerwaarde te creëren voor de organisatie. Als het alleen gedaan wordt om technisch bij te blijven is dat geen goede reden. Het is van belang om te kijken hoe je de kracht van SAP optimaal kunt benutten, zowel technisch als functioneel. Value discovery vormt daarom het vertrekpunt van een S/4HANA implementatie, waarmee de toegevoegde waarde van de nieuwe software voor de organisatie in kaart wordt gebracht. Door de inzet van Best Practices kunnen voor veel processen standaardoplossingen worden ingezet, waardoor deze ‘ready to run’ zijn. Hierdoor plukken organisaties snel de vruchten van hun investering.”