Maak je financiële verslaglegging voorspellend met de SAP Financial Closing Cockpit

SAP ERP Financial Closing Cockpit S4HANA

In een vorige blog hebben we beschreven wat de voordelen zijn van werken met SAP FCC  als onderdeel van S/4HANA. Wie eenmaal met deze software werkt, zal merken dat de business nieuwe vragen begint te stellen. Want als de cijfers altijd kloppen en actueel zijn, dan komt vanzelf de vraag: kunnen jullie ook eens dit of dit scenario doorrekenen?  

Advanced analytics

En dat kan met de Financial Closing Cockpit (FCC) in S/4HANA. Deze software beschikt standaard over de nodige tooling op dit gebied. Wie op het gebied van advanced analytics, nog een stap meer wil zetten, kan ook integreren met SAP Analytics Cloud. Die biedt nog meer mogelijkheden om op basis van historische data voorspellingen te doen over de toekomst.  

Creëer alerts als de cijfers afwijken van je prognose

Een veelgebruikte functionaliteit in de FCC zijn alerts. Blijft de omzet achter bij je begroting, lopen de kosten harder op dan verwacht of is je werkkapitaal lager dan voorspeld door late betalingen van klanten? Dan genereert de software een melding. Dit stelt je in staat om direct in te grijpen op het moment dat een event zich voordoet in plaats van achteraf, als het eigenlijk al te laat is om te handelen.  

Wijs taken efficiënt toe

Een andere manier waarop advanced analytics wordt ingezet is bij het toewijzen van taken aan medewerkers in een SSC. De meeste medewerkers zijn ‘T-shaped’: ze kunnen op ieder deelproces worden ingezet, maar hebben ook hun eigen specialiteit. Op basis van de workload en de aankomende deadlines maakt de FCC volautomatisch de meest effectieve werkverdeling, dusdanig dat medewerkers vooral op hun expertise worden ingezet en het werk het snelst gedaan is.  

Ontwikkel verschillende scenario’s

Een laatste manier om advanced analytics in te zetten, is bij het doorrekenen van verschillende business scenario’s, zoals: wat doet het met mijn werkkapitaal als ik de betaaltermijn richting leveranciers oprek van 30 naar 60 dagen? Hoever moet ik de prijs van mijn artikelen verhogen om geen verlies te lijden op stijgende grondstofprijzen? Wat is de impact op het werkkapitaal als we de veiligheidsvoorraden met 30 procent verhogen?  

Meer weten?

Kortom, de FCC in S/4HANA biedt je veel mogelijkheden om de financiële verslaglegging om te buigen van een reactief proces naar een proactieve voorspellingen. Voorspellingen op basis waarvan jouw afdeling Finance, maar ook de Raad van Bestuur, slimmere beslissingen kan nemen.  

Dineke Kroeske senior SAP consultant

Dineke Kroeske
Senior SAP consultant bij myBrand
Let's connect