Martijn Hulshof, business consultant bij SAP-dienstverlener en kennispartner myBrand, heeft het SAP Intelligent Enterprise ambassadeursprogramma voltooid. Hij volgde het programma als afgevaardigde van het SAP Implementation Services Team van myBrand. Het doel van zijn deelname aan het ambassadeursprogramma is om klanten nog beter te kunnen ondersteunen in hun digitale transformatie en de vertaalslag van strategische bedrijfsdoelstellingen naar een concrete IT roadmap te maken.

Hulshof: “Mijn doel is om een brug te slaan tussen technologie en klantambities.”

Hulshof: “In de praktijk leeft de term ‘Intelligent Enterprise’ niet zozeer binnen organisaties, maar dat neemt niet weg dat het uiterst relevant is voor ieder bedrijf. Intelligent Enterprise draait om het kijken naar de toekomst. Bijvoorbeeld naar nieuwe bedrijfsmodellen die flexibeler en beter schaalbaar zijn. Maar het gaat ook om het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Hieraan ligt een modern IT-landschap ten grondslag. En dat zijn thema’s die bij iedere organisatie hoog op de agenda staan. Mijn doel is om een brug te slaan tussen de technologie – alle mooie oplossingen die SAP te bieden heeft binnen de scope van de Intelligent Enterprise – en de ambities en dromen van onze klanten. Het ambassadeursprogramma heeft mij daarin handvatten geboden.”

People, process & technology

Linda Beukers, directeur projecten bij myBrand: “Het vertrekpunt van een samenwerking is veranderd. Hoe een organisatie het IT-landschap wenst te zien, staat niet langer op de eerste plaats. Het gaat veel verder dan dat. Wat willen klanten bereiken? Wat zijn hun ambities? En hoe lopen processen in de toekomst? De welbekende driehoek van people, process & technology is hierin relevanter dan ooit. Je redt het vandaag de dag niet meer met alleen kijken naar technologie; het moet een samenspel zijn van alles wat binnen een organisatie gebeurt. Het is van belang dat je als IT-dienstverlener optreedt als strategisch sparringpartner, die op alle levels binnen een organisatie kan meedenken.”

Martijn Hulshof

Martijn Hulshof
Business Consultant bij myBrand

SAP ERP systeem Intelligent Enterpise
Intelligent enterprise sap systeem

Van ‘gewone’ organisatie naar een intelligent enterprise

In deze whitepaper schetsen we wat een intelligent enterprise is en hoe jij kunt zorgen dat jouw organisatie zo’n intelligente enterprise wordt. Een organisatie die niet alleen meegaat met veranderingen, maar deze ook initieert.

Download