Ga op ontdekkingsreis met de myBrand Discovery

SAP S4HANA myBrand Discovery

“I skate to where the puck is going to be, not where it has been” – Wayne Gretzky (former Canadian ice hockey player a.k.a. “The Great One”)

Digitale transformatie houdt bedrijven een spiegel voor. Het samenspel tussen marktontwikkelingen en technologische innovaties zorgt ervoor dat traditionele rolverdelingen en industriekaders aan het vervagen zijn. Neem bijvoorbeeld de trend van ‘servitization’, waarbij producenten het bedrijfsmodel verschuiven van productie-verkoop naar dienstverlening, mogelijk gemaakt door de adoptie van ‘cloud’, ‘internet-of-things’, ‘analytics’ en ‘machine learning’.

Daarnaast zijn klantverwachtingen hoger dan ooit, wat wordt gedreven door de online platforms die inmiddels in vrijwel iedere sector te vinden zijn om vraag en aanbod op schaal bij elkaar te brengen. De coronapandemie heeft de inbedding van deze ‘digitale knooppunten’ daarbij in een stroomversnelling gebracht.

Ontwikkelingen zoals deze onderstrepen de noodzaak voor wendbare en schaalbare bedrijfsmodellen. En aansluitend daarop, de juiste mix van processen, mensen en technologie om een bedrijfsstrategie te realiseren. De uitdaging is het vinden van een balans tussen erfenissen uit het verleden en het doen van investeringen in de toekomst.

Ontdekkingsreis

In de praktijk betekent dit een ontdekkingsreis naar de kern van de organisatie, waarbij bedrijfsstrategie aan een technologische roadmap wordt gekoppeld. De myBrand Discovery aanpak is op basis van best practices en praktijkervaring ontwikkeld om een samenhangend transitieplan te concretiseren, waarbij de impact op proces, mens en technologie zichtbaar wordt gemaakt.

Het startpunt is de bedrijfsstrategie. Hoe ziet het veranderende landschap eruit en welke rol speelt de organisatie daarin? Waarmee onderscheidt het zich nu en in de toekomst? Het afspreken van de strategische uitgangspunten vormt het richtsnoer waarmee de juiste koers kan worden uitgezet. Het vormt het fundament waar de initiatieven van de organisatie naar te herleiden moeten zijn.
Dit gaat gepaard met een hoofd-niveau beschrijving van de organisatie in termen van bedrijfsfuncties en structuur. Dit biedt een kapstok om de verdere uitwerking naar processen, mensen en technologie te kunnen gaan maken, bijvoorbeeld door ondersteunende applicaties op de bedrijfsfuncties te plotten.

Het bindweefsel om strategie, organisatiestructuur, mensen en technologie bij elkaar te brengen zijn de bedrijfsprocessen van een organisatie. Aan de hand van ‘end-to-end’ processen kunnen de geïdentificeerde bedrijfsfuncties worden gebundeld naar procesdomeinen.

Een belangrijke vraag die in deze stap moet worden beantwoord, is hoe de strategische bedrijfsdoelstellingen zijn te vertalen naar “value drivers” per procesdomein-niveau. Een strategisch uitgangspunt dat bijvoorbeeld vaak voorkomt is het standaardiseren van processen die niet bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de organisatie. Daarnaast komen we veel organisaties tegen die meer wendbaard en klantgericht willen zijn. De vraag is wat dit betekent wanneer je deze uitgangspunten bijvoorbeeld naar een lead-to-cash procesdomein vertaalt? Wat weegt zwaarder? Hoe meten we succes?

Het beantwoorden van deze vragen levert het kader op waarbinnen bedrijfsprocessen kunnen worden vormgegeven en de kosten-baten van investeringen kunnen worden afgewogen. Hiertoe biedt de myBrand Discovery concrete handvatten door het gebruik van praktijk-getoetste procesraamwerken. Deze dienen als versneller om op een pragmatische manier en op het juiste niveau over processen, mensen en technologie te sparren.

Schets van het applicatielandschap

Wanneer de bedrijfsdoelstellingen en het gewenste procesmodel in beeld zijn, kan het toekomstige applicatielandschap worden geschetst. Een discussie die daarin altijd speelt is het onderwerp van standaardisatie. Dit met name voor de processen die niet bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de organisatie. De vraag om standaardisatie wordt beantwoord door IT-leveranciers die op basis van “best practices” standaard-gedreven oplossingen uitleveren. Maar hoe bepaal je wat past? En hoe adopteer je standaarden binnen je organisatie?

De waarde voor de klant

Een veel voorkomende aanleiding om een myBrand Discovery uit te voeren is de wens om het huidige ERP platform te transformeren naar SAP S/4HANA. Gezien het feit dat ERP qua bedrijfsprocessen het hart van de organisatie raakt, wordt dit vaak als een natuurlijk moment gezien om te ijken of het procesmodel toekomst-vast is. De Discovery aanpak maakt dit duidelijk en laat zien wat de mogelijkheden zijn om procesverbeteringen door te voeren met een applicatie als SAP S/4HANA.

Parallel kan een verkenning op het verandervermogen en de bereidheid van de organisatie worden uitgevoerd. Aandacht voor de mens en goed verandermanagement is cruciaal voor het succesvol  adopteren van ‘best practices’ voor de processen die niet onderscheidend zijn. De myBrand Discovery biedt een assessment van de veranderbereidheid en capaciteit van de organisatie. Zijn je strategische doelstellingen en drijfveren bekend in je organisatie? Staat men erachter en is er bereidheid om eraan mee te werken? Wie zijn de “kampioenen” binnen jouw organisatie die de verandering kunnen uitdragen?

Wat biedt de myBrand Discovery jou?

De myBrand Discovery levert een realistisch transitieplan op voor proces, mens en technologie die aansluit op de bedrijfsdoelstellingen. Belangen om gelijktijdig het IT-landschap te versimpelen, applicaties te vervangen en ruimte te bieden voor nieuwe, innovatieve toepassingen kunnen concreet worden afgewogen vanuit de impact op bedrijfsresultaten.

Wil je meer weten over de myBrand Discovery aanpak? Neem dan contact met ons op.

Martijn Hulshof

Martijn Hulshof
Business Consultant bij myBrand

SAP ERP systeem Intelligent Enterpise
Intelligent enterprise sap systeem

Van ‘gewone’ organisatie naar een intelligent enterprise

In deze whitepaper schetsen we wat een intelligent enterprise is en hoe jij kunt zorgen dat jouw organisatie zo’n intelligente enterprise wordt. Een organisatie die niet alleen meegaat met veranderingen, maar deze ook initieert.

Download