Replace, reuse of rewrite: hoe neem jij afscheid van jouw IT-legacy?

Low code SAP Outsystems

Legacy-systemen, bij veel bedrijven hangt het als een zwaard van Damokles boven het hoofd. Het is complex, duur in onderhoud en het beperkt het innovatievermogen. Tot zo ver niets nieuws. Maar welke opties hebben bedrijven als ze hun legacy-applicaties, zoals een ERP-systeem, willen moderniseren?

Optie 1: Replace

De eerste optie is om de bestaande applicaties volledig te vervangen door een nieuw pakket. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je jouw huidige ERP-systeem gaat vervangen door S/4HANA. De overstap naar een nieuw pakket kan betekenen dat de migratie redelijk vlot verloopt. Het nadeel dat hiertegenover staat is dat de op maat gemaakte applicatie plaats maakt voor een standaardpakket. Vanzelfsprekend zullen er functies verloren gaan, maar zijn die wel van essentieel belang? Als dat wel het geval is, dan is het mogelijk om de functionaliteit bij te bouwen. Voor bedrijven die kiezen voor replace is het verstandig om de meerwaarde voor verschillende stakeholders te laten zien. Door een sterke business case op te bouwen waaruit duidelijk wordt wat de ‘replacement’ oplevert, creëer je draagvlak voor de investering.

Optie 2: Reuse

De tweede, minder ingrijpende, optie is ‘reuse’. Oftewel: een deel van je legacy vernieuwen en aanvullen met nieuwe functionaliteiten of oplossingen. Dit is in gunstige optie als je bijvoorbeeld bepaalde applicaties geschikt wil maken voor mobiel gebruik. Tegenwoordig zijn er moderne ontwikkelplatforms die bedrijven helpen om snel nieuwe (maatwerk)functies op te leveren met zo min mogelijk code. Met deze zogenoemde low-code platforms beschikken over een uitgebreide bibliotheek aan standaardmogelijkheden en widgets. Die kan je heel simpel bij elkaar klikken totdat je een werkende applicatie hebt. Het voordeel hiervan is dat je niet langer hoeft te programmeren in bestaande systemen, maar juist modelgedreven nieuwe functies tot stand kunt brengen. Zie het als een extra software-laag waarmee je grote systemen, die niet makkelijk te veranderen zijn, eenvoudig kunt aanpassen. Neem bijvoorbeeld OutSystems en SAP; deze twee integreren naadloos met elkaar. Ontwikkelaars kunnen gemakkelijk mobiele en webapplicaties optuigen die met het SAP ERP integreren en de functionaliteiten aanvullen. Dankzij de inzet van low-code wordt complexe code voor maatwerk vermeden.

De optie reuse zorgt ervoor dat er zo min mogelijk waardevolle kennis verloren gaat. De bestaande applicaties zijn immers door de jaren heen zo doorontwikkeld dat deze vaak naadloos op de business aansluiten en ook geen kinderziektes meer bevatten. Bij deze optie blijft de situatie na modernisering het meest lijken op de oude situatie. Alle functionaliteiten blijven behouden, met de broodnodige toevoegingen en verbeteringen.

Optie 3: Rewrite

Naast het ontwikkelen van mobiele applicatie kunnen met low-code ook de bestaande processen en de functionaliteiten van het huidige ERP worden geoptimaliseerd. Het is zelfs mogelijk de totale ‘digital core’ van jouw organisatie te herschrijven met een low-code platform. Oftewel: rewrite, de derde mogelijkheid om afscheid van jouw IT-legacy te nemen.

Er zijn verschillende voordelen te benoemen van low-code. Het voornaamste voordeel is de snelheid waarmee ontwikkeld kan worden. Nieuwe apps, websites en enterprise-applicaties kunnen in zeer korte tijd op poten worden gezet. Dit zorgt er dus voor dat de IT-afdeling snel kan voorzien in de verzoeken van de business. Daarnaast betekent sneller ontwikkelen ook een aanzienlijke kostenbesparing. Een tweede voordeel is de risicobeperking. Low-code platforms bevatten standaard functionaliteiten voor beveiliging, autorisatie en bijvoorbeeld integraties met andere systemen. Dit kan tijdens de ontwikkeling simpel worden meegenomen. Hetzelfde geldt voor branchespecifieke functionaliteiten.

Het overzetten en herschrijven van alle processen en functionaliteiten is een lijvig project, maar de moeite waard. Normaliter kunnen IT-systemen worden geleverd in een standaardpakket of een maatwerkoplossing. Met low-code combineer je beiden. Het bevat bouwstenen die aansluiten op innovaties en trends binnen de markt, waardoor de basis voor een nieuwe oplossing snel kan worden gelegd. Vervolgens kan dit worden aangevuld met handmatig geproduceerde code om aan een specifiek verzoek te voldoen. Het is een hybride werkwijze.

SAP mobile applications Outsystems

Het einde van de tweestrijd is nabij

Als IT-manager bevind je je waarschijnlijk al tijden in tweestrijd: je wilt voldoen aan de vraag van de business en snel applicaties kunnen ontwikkelen, maar daar is de huidige enterprise-architectuur te rigide voor. Afscheid nemen van die legacy betekent een flink project, waardoor je dit liever voor je uitschuift. Toch is het moment aangebroken waarop je hiervan afstand moet nemen. Het risico dat je anders loopt is dat je steeds meer geld kwijt bent aan ‘keeping the lights on’ en dat jouw organisatie op een moment in de nabije toekomst vastloopt – bijvoorbeeld doordat systemen omvallen, de IT-organisatie onderbezet is waardoor verzoeken niet kunnen worden verwerkt of klanten eisen stellen die je niet waar kunt maken. Door nu de stap naar een up-to-date IT-systeem te zetten, kun je mee met de digitale transformatie die in volle gang is. Of je nu kiest voor ‘replace’, ‘reuse’ of ‘rewrite’.

Rob ten Cate RAP SAP OutSystems consultant Rob ten Cate | Senior SAP/ RAP Consultant | LinkedIn profiel