Tot nu toe is er in de IT altijd een trade-off geweest tussen weerbaarheid en wendbaarheid. Het één ging vrijwel altijd ten koste van het ander. Dat is niet zo vreemd. Als je een zeilschip zo ontwerpt dat het altijd doet wat het moet doen, ook als het op volle oceaan flink gaat stormen, dan leent dat schip zich niet zo goed om te zeilen op het Tjeukemeer bij windkracht 3. Ontwerp je de boot echter zo dat je op het Tjeukemeer heel snel je koers kunt aanpassen als er een speedboot aankomt, dan kun je er de oceaan niet mee op. Voor IT-omgevingen gold lang hetzelfde principe.

Pace-Layered model als basis

Toch eisen bedrijven vandaag de dag dat IT in beide situaties optimaal presteert. De software moet bij rustig weer superefficiënt zijn en zich naadloos om de bedrijfsprocessen voegen. Maar deze moet tegelijkertijd in no-time kunnen worden omgeturnd tot zeewaardig jacht dat woeste stormen doorstaat. Om deze flexibiliteit mogelijk te maken, heeft Gartner het Pace-Layered Model bedacht. De ‘systems of record’ die het hart van je bedrijfsvoering ondersteunen, worden volledig volgens de standaard ingericht en blijven in principe in alle omstandigheden onveranderd. Ook de ‘systems of differentiation’ die de onderscheidende onderdelen van jouw bedrijfsvoering ondersteunen automatiseer je met standaardsoftware, maar hier kun je wellicht wat vaker aanpassingen aan doen, zolang die maar binnen de standaard blijven. De échte flexibiliteit faciliteer je door nieuwe ‘systems of innovation’ te ontwikkelen bovenop de beide categorieën. Die nieuwe systemen ontwikkel je met behulp van low-code platformen.

Groot aanpassingsvermogen door low-code

Low-code is in korte tijd razend populair geworden, met name dus voor de ontwikkeling van systems of innovation. Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven die low-code omarmen goed zijn in innovatie, zo blijkt uit onderzoek van OutSystems. Zij vroegen 2200 IT-professionals wereldwijd hoe snel hun organisatie zich kan aanpassen als dat nodig is. Slechts 24 procent antwoordt volmondig ja op de stelling: ‘We cope well with unplanned change’. En maar 21 procent geeft aan dat ze regelmatig sneller dan de concurrentie kunnen inspelen op nieuwe kansen of bedreigingen in de markt. De bedrijven die zeggen zich snel te kunnen aanpassen, hebben vrijwel allemaal de DevOps-werkwijze voor het ontwikkelen van ‘systems of innovation’ omarmd en maken gebruik van een low-code platform.

Low-code ontwikkeling op je SAP-landschap met OutSystems whitepaper
Whitepaper

Low-code ontwikkeling op je SAP-landschap met OutSystems

In deze whitepaper gaan we dieper in op de vraag hoe je je IT-omgeving enerzijds stabiel houdt en anderzijds juist snel mee kunt laten evolueren met wat de markt vraagt.

Download

Groot aanpassingsvermogen door low-code

Maar pas op, flexibiliteit bereik je niet met een low-code platform an sich. En ook niet op de DevOps-werkwijze. Dat zijn middelen op weg naar een doel. Dat doel wordt pas bereikt als er een eenduidig antwoord is op de vraag: welke processen kunnen in alle omstandigheden volledig binnen de standaard blijven van de ‘systems of record’ en ‘systems of differentiation’? En welke processen moeten flexibel blijven en rechtvaardigen maatwerk? Ofwel: welke bedrijfsprocessen genereren zoveel businesswaarde dat ze zich niet naar de standaard hoeven te voegen, maar een uitzonderingspositie kunnen claimen? En waar gaat echt teveel onderscheidend vermogen verloren als je kiest voor een standaardinrichting van processen?

Vind de juiste balans

Ik zie in de praktijk dat het bij deze afweging heel lastig is om doel en middel duidelijk gescheiden te houden. Het voorkomen van maatwerk wordt al snel een doel op zich, terwijl het natuurlijk een middel is om de organisatie weerbaar en wendbaar te maken. Dat lukt alleen als alle medewerkers volgens de afgesproken processen en in de afgesproken applicaties werken. Sla je te ver door in het standaardiseren van processen, dan roep je het risico over je af dat medewerkers er schaduwwerkwijzen op na gaan houden. Laat je daarentegen je oren teveel hangen naar wat medewerkers willen, dan blijft er geen enkel proces over dat binnen de standaard blijft. Het is zaak om het juiste evenwicht te vinden. myBrand wil je daar graag bij helpen.

Marcel Antons myBrand SAP ERP

Marcel Antons
Directeur Strategie en Innovatie bij myBrand