Zeven manieren waarop een intelligent enterprise zich onderscheidt

SAP intelligent Enterprise S4HANA

Niet de sterksten hebben de grootste overlevingskans, maar degenen die zich het best aanpassen op veranderende omstandigheden. Inspelen op veranderingen zou daarom een kerncompetentie van iedere organisatie moeten zijn. Dat lukt het best als je bedrijfsprocessen stroomlijnt en verbindt, zodat je als organisatie snel kunt reageren op veranderingen in jouw markt. Een bedrijf dat daarin slaagt, noemen wij een Intelligent Enterprise.

De verschillende gezichten van intelligentie

Waarin uit die intelligentie zich dan? Wij zien zeven terreinen waarop dergelijke bedrijven zich onderscheiden:

  1. Al doende leren: ze zijn in staat om gaandeweg te leren en te verbeteren doordat medewerkers de lessen die ze onderweg opdoen met elkaar delen;
  2. Snel bijsturen: ze sturen zo snel mogelijk bij, op het moment dat het werkelijke proces niet meer in lijn is met het ideale proces. Ze wachten dus niet met reageren tot ze met de gevolgen van zo’n procesafwijking worden geconfronteerd;
  3. Inzicht verkrijgen: ze doen nieuwe inzichten op uit data door data uit verschillende processen, zoals inkoop, logistiek, productie en verkoop, te combineren op één platform;
  4. Voorspellen: ze voorspellen wat er gaat gebeuren door historische data te combineren met real-time events;
  5. Medewerkers ondersteunen: Ze laten medewerkers excelleren door hen slim te ondersteunen met technologie;
  6. Snel processen opschalen: ze zijn in staat om nieuwe businessprocessen snel in hun kernproces op te nemen;
  7. Inzichten vertalen naar operatie: ze kunnen strategische inzichten goed naar de operatie vertalen, zodat een strategieplan geen papieren exercitie blijft, maar de organisatie gericht werkt aan het behalen van doelstellingen.

Noodzaak tot snelle verandering

Organisaties hebben deze intelligentie nodig omdat markten snel veranderen. Onder invloed van allerlei factoren – digitalisering, klimaatverandering, biodiversiteit, maatschappelijke veranderingen – dienen zich in iedere markt nieuwe businessmodellen aan. De organisaties die in staat zijn daarin het voortouw te nemen of snel te reageren, zullen overleven. De bedrijven die te lang blijven vasthouden aan hun oude businessmodel verliezen bestaansrecht. In veel bedrijven heeft daarom het traditionele Lean Six Sigma denken over ‘doen we de dingen wel op de meest efficiënte manier?’ plaatsgemaakt voor de vraag: ‘doen we nog wel de juiste dingen?’

Wie zijn organisatie weet om te vormen naar een Intelligent Enterprise heeft niet alleen antwoord op de vraag wat ‘de juiste dingen’ zijn, maar heeft ook de middelen en vaardigheden in handen om zijn organisatie op de juiste manier om te vormen. Wil je weten wat daarbij komt kijken? Lees dan de whitepaper ‘Van ‘gewone’ organisatie naar intelligent enterprise’.

Martijn Hulshof

Martijn Hulshof
Business Consultant bij myBrand

SAP ERP systeem Intelligent Enterpise
Intelligent enterprise sap systeem

Van ‘gewone’ organisatie naar een intelligent enterprise

In deze whitepaper schetsen we wat een intelligent enterprise is en hoe jij kunt zorgen dat jouw organisatie zo’n intelligente enterprise wordt. Een organisatie die niet alleen meegaat met veranderingen, maar deze ook initieert.

Download