De kracht van het data driven werken in het HR-werkveld

De kracht van het data driven werken in het HR-werkveld

Kan ik de zomerpiek aan met mijn huidige aantal werknemers? Een vraag die je zomaar kunt verwachten vanuit de directie. En dan wil je daar vanuit HR het liefst helder en strategisch over kunnen adviseren. Maar beschikt jouw HR-afdeling over de tools om dit te doen? Dit is een voorbeeld van een situatie waarin de kracht van het data driven werken in beeld komt. Een onderwerp dat bij veel organisaties op de agenda staat. Toch is het maken van een omslag naar een data driven werkwijze zo simpel nog niet. In deze blog neem ik je mee door twee vraagstukken: wat is de impact van het data driven werken op de meerwaarde en rol van HR? En wat is er nodig voor het succesvol implementeren van een data driven werkwijze?

Met data driven werken wordt waarde van HR zichtbaar

HR vormt een onmisbaar onderdeel van elke organisatie. Toch ontvangen HR-afdelingen in veel organisaties nog onvoldoende waardering en erkenning. Uit ons onderzoek komt naar voren dat een op de twee HR-professionals van mening is dat de directie onvoldoende oog heeft voor de meerwaarde van HR. Met het data driven werken creëer je als HR-afdeling zicht op de impact die je maakt op de prestaties van de organisatie. Door HR de tools in handen te geven om het werk zichtbaar en meetbaar te maken ontstaat er meer erkenning en waardering. Met het data driven werken maakt HR een sprong van een uitvoerende naar een strategische partner voor de organisatie. Dit vormt dan ook een van de redenen waarom het data driven werken hoog op het wensenlijstje van vele HR-afdelingen en organisaties staat.

SAP HR trends nu en Straks 2022 onderzoek
Onderzoeksrapport

HR, nu en straks

Ontdek de laatste trends en ontwikkelingen in HR! Dit online onderzoek werd eind 2021 afgenomen onder 512 Nederlandse HR-professionals; evenredig verdeeld over de sectoren en samen representatief voor het HR-werkveld in Nederland. Alle deelnemers zijn tussen de 18 en 67 jaar oud en werken bij organisaties uiteenlopend van minder dan 25 tot meer dan 2.500 medewerkers. 

Downloaden

Meten is weten: strategische keuzes op basis van data

Meten is weten. Met een set aan HR-metrics zoals productiviteit en betrokkenheid op zak, heb je inzicht in elementen van invloed op het presteren van de organisatie. Met het verzamelen van deze informatie creëer je het zicht dat nodig is om te kunnen analyseren. Want wat is het effect van een loonsverhoging op het personeelsverloop? En hoe ziet het ziekteverzuim eruit als werknemers meer thuiswerken? Dit zijn belangrijke vragen, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Met heldere analyses op basis van data kan je als HR-afdeling strategisch advies geven aan de directie. Zo stel je de directie in staat om zekere keuzes te maken. Niet langer op onderbuikgevoel, maar op basis van feiten en cijfers. Maak jij als organisatie de stap van metrics naar kennis naar strategie? Dan ben je klaar voor de toekomst.

Aan de slag met data driven werken

In ons onderzoek komt naar voren dat maar liefst een op de drie HR-professionals scholing in data en IT wil om een omslag naar het data driven werken te maken. Dat de wens vanuit het HR-werkveld er is, staat dus buiten kijf. Toch is er werk aan de winkel in veel organisaties. Zo ervaart nog maar een op de twee HR-professionals de samenwerking met de IT-afdeling als goed. Voor het data driven werken is het van belang om aan deze samenwerking te werken. Dit is nodig voor het maken van een omslag. De IT-collega’s hebben de kennis in huis om HR mee te nemen in de kansen van data. Andersom hebben HR-collega’s de ervaring in huis om IT te ondersteunen bij het creëren van draagvlak voor het data driven werken. Alleen met een sterke samenwerking ontstaat er een win-win situatie en kan de omslag gemaakt worden.

Klaar voor de toekomst?

Dirk Castelijns SAP HR SuccessFactors

Dirk Castelijns
HR Expert bij myBrand Conclusion