Drie op tien HR-beslissers ervaart te hoge werkdruk op HR-afdeling

SAP HR trends 2022 onderzoek

29 procent HR-beslissers kampt met personeelsuitdaging

Drie op de tien HR-beslissers ervaart een te hoge werkdruk op de HR-afdeling. Hierbij is het opvallend dat werknemers in de leeftijd van 18 tot 34 jaar de werkdruk vaker als te hoog omschrijven (36%) dan werknemers in de leeftijdscategorie van 55-plus (17%). Dit komt naar voren in onderzoek van SAP-dienstverlener en -kennispartner myBrand. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de HR-arbeidsmarkt voor uitdagingen zorgt. Zo geeft 29 procent van de HR-beslissers aan te kampen met een personeelsuitdaging. In organisaties met 500 tot 1000 werknemers is dit zelfs 55 procent. Voor het onderzoek werd de kijk van 512 HR-beslissers op ontwikkelingen en trends binnen het human resources vak in kaart gebracht.

Digitale transformatie als wapen in strijd tegen hoge werkdruk

Een kwart van de HR-beslissers zou het werk graag efficiënter doen, maar weet simpelweg niet hoe. In het onderzoek komt naar voren dat de werkzaamheden van 30 procent van de HR-beslissers vooral eenvoudige en repetitieve taken omvatten. Hier ziet bijna de helft van de HR-beslissers dan ook kansen om de efficiëntie te verhogen: 45 procent zou deze eenvoudige en repetitieve HR-werkzaamheden willen automatiseren.

SAP HR trends nu en Straks 2022 onderzoek
Onderzoeksrapport

HR, nu en straks

Dit onlineonderzoek werd eind 2021 afgenomen onder 512 Nederlandse HR-professionals; evenredig verdeeld over de sectoren en samen representatief voor het HR-werkveld in Nederland.

Downloaden

Jeroen de Bruijn, HR Expert myBrand: “Ons onderzoek toont aan dat er sprake is van een torenhoge werkdruk op HR-afdelingen. Wij zien kansen om deze werkdruk aan te pakken. Zo zien we dat veel HR-afdelingen kostbare tijd verliezen aan eenvoudige en repetitieve taken. Door deze werkzaamheden te automatiseren creëer je lucht voor de HR-afdeling. Met minder uitvoerende werkzaamheden hebben professionals meer tijd om strategische werkzaamheden op te pakken. Zo ontstaat er ruimte om een omslag te maken van een uitvoerende naar een strategische partner voor de organisatie.”

Meer weten over werkdruk op HR-afdelingen? Of nieuwsgierig naar onze andere ontdekkingen? Duik de diepte in en download het volledige rapport.