Het myBrand Conclusion Procesmodel voor retail: zo werkt het

Retail SAP S/4HANA ERP

Zoals we in onze vorige blog: “Retailcomplexiteit automatiseren? Kijk door een end-to-end procesbril” al schreven, is retail in de loop der jaren enorm complex geworden. Die complexiteit moet je ook vatten in software. Het goede nieuws is dat in SAP S/4HANA het integraal ketendenken is verankerd via de beschikbare best practices. Veel van de zaken waar voorheen maatwerk nodig was, zitten nu standaard in de software. Om de juiste processen in te richten en deze uiteindelijk ook te vertalen in de juiste configuratie van de software, heeft myBrand Conclusion specifiek voor retail het procesmodel ontwikkeld. Dit model gebruiken wij als basis om met retailbedrijven alle processen door te spreken alvorens de beslissing te nemen voor een conversie naar SAP S/4HANA of een volledige (her)implementatie (greenfield).

Vijf praatplaten

Bij het retailprocesmodel horen vijf praatplaten die alle mogelijke opties belichten. De platen geven per speler in de supply chain weer welke opties er zijn om processen in te richten. De spelers zijn het hoofdkantoor van de retailorganisatie, de winkels, de logistieke operatie, de leveranciers en de klant. Aan de hand van de gemaakte keuzes kunnen we zo relatief snel en helder het businessmodel en alle onderliggende processen in kaart brengen.

1. Idea to market

Alle processen die betrokken zijn bij het introduceren van nieuwe businessformules of een nieuwe categorie producten met andere kenmerken dan het bestaande assortiment. Denk bijvoorbeeld aan het introduceren van ship-from-store. De praatplaat maakt het hele traject inzichtelijk, zodat proceseigenaren in één oogopslag de consequenties van bepaalde keuzes overzien en de juiste inrichtingskeuzes voor het proces kunnen maken.

2. Plan to fulfill

Dit betreft de logistieke kant van de supply chain. Met hoeveel warehouses ga je werken? Maak je gebruik van een speciaal e-commerce distributiecentrum, integreer je het e-commercekanaal in je distributiecentrum dat ook de winkels belevert of kies je wellicht voor dropship? Hoe alloceer je voorraden aan de verschillende kanalen? Hoe richt je het proces rondom de retourlogistiek in? Et cetera.

3. Source to pay

Dit betreft de volledige upstream supply chain: van de inkoop bij en facturatie van leveranciers tot de informatievoorziening over de fysieke stromen.

4. Order to cash

Dit gaat over de downstream-kant van je supply chain. Dus over het verkopen en het leveren van jouw producten en diensten aan de consument via alle aanwezige kanalen waar je gebruik van maakt.

5. Franchise

Het franchisemodel brengt specifieke vraagstukken met zich mee, zoals de doorbelasting van centraal gemaakte kosten, een fee voor de activiteiten die de franchisenemer voor e-commerce uitvoert (advies geven aan klanten die vervolgens thuis het product bestellen, picken van goederen, uitleveren, retourafhandeling).

Whitepaper SAP S/4HANA Retail 2022-2023
Whitepaper

SAP S/4HANA voor retail | De end-to-end procesgedachte centraal

Tot eind jaren ’90 was de retail een eenvoudig vak. De keten was aanbodgestuurd en de meeste retailorganisaties beschikten over slechts één kanaal. De enige uitdaging voor retailers was om out-of-stock en overstock tegen te gaan. En de enige variant op dit model was franchise. Hoe anders is dat vandaag de dag. Omnichannel is de norm, het aantal verschillende businessmodellen is geëxplodeerd, retourlogistiek is een vak op zich geworden en de klant staat aan het roer, wat betekent dat ketens vraaggestuurd zijn geworden.

Automatiseer je end-to-end retailproces

Geleidelijke migratie of big bang

De praatplaten helpen bij het maken van inrichtingskeuzes voor je processen en vervolgens ook voor de software. Want in SAP S/4HANA kun je vrijwel alle denkbare processen configureren, zodat je geen maatwerk meer nodig hebt. Naar aanleiding van de discussies die ontstaan bij het gebruik van de praatplaten, krijg je een beter zicht op de beste route naar S/4HANA. Zowel bij een organisatie die SAP als gebruikt als bij een retailer die een migratie naar SAP overweegt, kan het model worden toegepast. Het wordt duidelijk wat de consequenties van bepaalde keuzes zijn. Dit helpt retailorganisaties te overzien wat er op hen afkomt als ze gaan migreren of overstappen naar SAP S/4HANA, zodat ze op een goed onderbouwde manier kunnen beslissen op welke manier ze dit project aanpakken.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Download dan hier de whitepaper ‘SAP S/4HANA voor retail: de end-to-end procesgedachte centraal’.

Marcel Antons myBrand SAP ERP

Marcel Antons
Directeur Strategie & Innovatie bij myBrand Conclusion

Bob Tillema Retail Expert

Bob Tillema
Business consultant bij myBrand Conclusion