In de afgelopen jaren zijn een gedegen procesmodel op basis van best practises en een duidelijke visie over de architectuur steeds belangrijker geworden. Vanuit myBrand is het pace layered denken al jaren gemeengoed en wordt dit in de praktijk toegepast. Een uitstekend startpunt voor jouw implementatie met duidelijke uitgangspunten en de noodzakelijke besluiten aan de voorkant genomen. Maar wat nou als je al een systeem hebt waar al vele jaren in is geconfigureerd en geprogrammeerd? Als je landschap toch meer de bekende spaghettivorm heeft gekregen of dat je businessmodel dusdanig is veranderd dat je huidige inrichting eigenlijk niet meer optimaal is? Allemaal verklaarbare redenen, maar in 2021 heb je er wel last van. Heel vaak ontbreekt het toch aan een solide overzicht van de processen en aan inzicht in die processen en haar varianten. Kortom, er is een noodzaak om business process management en process intelligence goed weg te gaan zetten teneinde een transformatie te bespoedigen en een goed fundament weg te gaan leggen voor de komende jaren.

Een sprekend voorbeeld is die bekende brown paper, waarop het destijds bedachte proces nog altijd keurig staat afgebeeld. Maar loopt je proces ook zo? Waarschijnlijk wel, maar dan hebben we het over die happy flow, de testvariant die je wellicht nog wel eens gebruikt tijdens regressietesten. Alle varianten op het proces en eventuele olifantenpaadjes die de gebruikers hebben bedacht, zijn vaak niet inzichtelijk. Weet jij zeker dat je niks mist? Is dat nog altijd je proces? De kans is groot dat je hier ondersteuning bij nodig hebt. Zeker als je stap gaat maken naar S/4HANA, waarbij een goed overzicht en inzicht beeld van wezenlijk belang is.

Signavio is hier de oplossing voor. Het stelt je in staat om procesmodellering te gaan doen, en belangrijker, het zal je ondersteunen in jouw reis naar S/4HANA. Ook in de ‘run periode’ gebruik je deze software, om constant je processen te blijven verbeteren en daarbij ook simulaties uit te voeren om het effect van wijzigingen te kunnen bepalen. Hiermee houd je jouw implementatie en procesmodel inzichtelijk. Signavio wordt geleverd vanuit de SAP-stack en hiermee uitstekende integratie en parallelle development van de softwarecomponenten borgend. Begin dit jaar kondigde SAP de introductie van deze toolset aan met als doel de transformaties naar S/4HANA beter te ondersteunen en te versnellen. Goed om eerst kort uiteen te zetten wat de mogelijkheden zijn.

Signavio is van strategisch belang. Het bestaat uit verschillende componenten die de mogelijkheid geven om een koppeling te maken tussen strategische beslissingen en de uitvoering van deze beslissingen. Het begint met de process manager die het mogelijk maakt om processen te modeleren en te onderhouden op een centrale plaats. Er wordt gebruik gemaakt van de industriestandaard als het gaat om procesnotatie. Met de collaboration hub kan je snel en gemakkelijk een proces verandering die je hebt doorgevoerd, delen met je collega en het is mogelijk om samen te werken aan een proces.  Process intelligence analyseert op basis van gebruikersgedrag niet alleen de happy flow, maar maakt ook de zogenaamde olifantenpadjes zichtbaar. Het herbergt de process mining functionalieit van Signavio waarin het bedachte proces wordt gematchd aan wat er in werkelijkheid gebeurt op basis van transactionele data. Zodra je zicht hebt op je proces is het tijd om proces optimalisaties door te voeren. De workflow accelerator en process improvement componenten maken het mogelijk om processen te optimaliseren in SAP of met behulp van RPA, low-code of specifieke workflows. Om nog een stap verder te gaan bestaat er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om klantervaringsdata aan je customer journeys in Signavio te koppelen dus niet alleen inside-out (proces gebaseerd) maar juist outside-in. Zaken als process discovery, reversed documentation en uiteraard process mining komen hiermee ter beschikking voor onze klanten. Signavio stelt je in staat om meer waarde aan de business toe te voegen en daarbij gebruik te maken van de software die naadloos aansluit op SAP landschap.

Wil jij meer weten over Signavio en wat dit voor jouw business kan betekenen? Neem contact op met myBrand. We lichten het graag toe en kunnen samen bepalen welke inzet voor jou de meeste impact zal hebben. myBrand is sinds de aankondiging van SAP over de introductie van Signavio in contact met Signavio en SAP met als doel deze tooling beschikbaar te maken voor klanten en projecten in het kader van de transformaties en een gedegen, beheersbare oplossing en tevreden klant daarna.