myBrand ontwikkelt projectuitvoer- en managementapplicatie voor Eneco

Eneco OutSystems study case

Maatwerktool bovenop SAP ontwikkeld in low-code met OutSystems

Geertruidenberg – Energiebedrijf Eneco heeft met hulp van myBrand Conclusion een maatwerk projectuitvoer- en managementapplicatie ontwikkeld bovenop SAP, genaamd PUMA!. Daarbij is gebruikgemaakt van het low-code platform OutSystems.

Eneco koos voor myBrand Conclusion omdat deze SAP-dienstverlener en -kennispartner de SAP ERP-omgeving van Eneco en de processen goed kent. Bovendien heeft myBrand ruime ervaring met softwareontwikkeling in OutSystems.

Groei in projecten door energietransitie

Als grootste energiebedrijf van Nederland speelt Eneco een voortrekkersrol als het gaat om verduurzaming. Naast wind- en zonne-energie zet het bedrijf vol in op stadswarmte. Momenteel voert de afdeling Realisatie binnen Heat & Cold Distribution tussen de tweehonderd en driehonderd projecten per jaar uit, maar dat aantal zal naar verwachting sterk gaan groeien. Reden om de werkwijze te professionaliseren.

Manager Realisatie Warmte & Koude Wendy van Tulder: “Er zitten veel volgtijdelijke stappen in onze projecten. Wij waren op zoek naar een tool waarmee je vanaf de uitvoerdatum terug kunt redeneren wanneer je welke stap moet zetten: wanneer moet een vergunning worden aangevraagd? Wanneer moeten welke materialen worden besteld?”

Agile ontwikkelen in low-code

Uit een marktconsultatie bleek dat dergelijke software nog niet bestond. Reden om samen met myBrand een maatwerkapplicatie te ontwikkelen. De keuze viel op het low-code platform OutSystems omdat dit goed integreert met SAP. Bovendien hebben zowel Eneco als myBrand veel ervaring met deze tool.

In vier maanden tijd is een Minimal Viable Product van PUMA! ontwikkeld. Inmiddels werken alle vijftig projectleiders van de afdeling Realisatie ermee en is er een lange backlog met wensen voor extra functionaliteit. Zo wil Eneco ook externe partijen in de tool laten werken die worden ingeschakeld in de realisatie van stadswarmte. Ook kijkt Eneco voor welke andere afdelingen binnen het eigen bedrijf PUMA! interessant is.

Gebruik van bouwblokken

Directeur van de RAP-unit van myBrand Rembrandt de Vries: “De tijd ging vooral zitten in het ontwikkelen en uittekenen van een standaardproces. Omdat we gebruik hebben gemaakt van bouwblokken die myBrand al eerder heeft ontwikkeld, zoals een grafisch planbord voor projectmanagementorganisaties die met SAP ECC werken, konden we daarna heel snel een werkende applicatie opleveren.”

Eneco OutSystems case

Eneco kan stadswarmte projecten strakker managen met maatwerkapplicatie

myBrand ontwikkelt Project Uitvoer en Management Applicatie in low-code met OutSystems

Lees het klantverhaal