Snel inspelen op marktveranderingen? Reken scenario’s door met Business Process Intelligence

Snel inspelen op marktveranderingen BPI uitgelichte afbeelding

Bedrijven zijn nog niet bekomen van alle veranderingen in hun markt als gevolg van corona, en er breekt een oorlog uit in Oekraïne. Transportkosten rijzen ineens de pan uit. Activiteiten in Rusland worden afgestoten. En sommige grondstoffen zijn ineens niet meer verkrijgbaar of moeten in roebels worden afgerekend. Hoe krijg je snel inzicht in de impact van deze situatie op jouw organisatie? En hoe speel je het best op de veranderingen in?

Breng processen in kaart met behulp van BPI

Dat antwoord is in iedere organisatie anders. Maar de manier waarop je dit antwoord formuleert, is uniform. Namelijk: krijg inzicht in je end-to-end processen en reken snel scenario’s door, zodat je weet welke beslissing in welke situatie de juiste is. Natuurlijk, dit is heel veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar gelukkig hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Er is vandaag de dag technologie die op basis van de data in je kernapplicaties in staat is om snel end-to-end inzicht in je processen te geven. Die technologie heet Business Process Intelligence (BPI) en is een doorontwikkeling van wat we tot voor kort process mining noemden.

Plan scenario’s gebruikmakend van je integrale proceskennis

Heb je eenmaal inzicht in je end-to-end processen, dan kun je vervolgens scenario’s doorrekenen. Een voorbeeld. Stel dat je voedingsmiddelen produceert met daarin graan uit Rusland of Oekraïne. Dan helpt BPI je om met een druk op de knop inzichtelijk te maken in welke eindproducten dit graan is verwerkt; of er vervangende recepturen zijn op basis van graan uit andere landen (dat vaak een andere voedingswaarde heeft); wat die andere voedingswaarde van het vervangende graan betekent voor het gebruik van de andere ingrediënten; en wat het doet met de inkoopkosten van deze nieuwe set aan grondstoffen als je het Russische graan vervangt door Amerikaans graan. Omdat BPI deelprocessen aan elkaar verbindt, zie je ook meteen wat de impact van ‘sourcen’ uit een ander land is op de transportkosten en de levertijden. In die scenario’s kun je dan ook meteen de impact van de gestegen brandstofprijzen op de transportkosten meenemen. Zonder end-to-end proces inzicht zou je al die puzzelstukjes handmatig bij elkaar moeten zoeken, met alle kans van dien dat je iets over het hoofd ziet. Met BPI weet je zeker dat je alle aspecten meeneemt. Daarmee biedt BPI je een goede manier om de impact van marktveranderingen goed in te schatten. En vervolgens snel verschillende scenario’s te ontwikkelen en door te rekenen.

Sneller inzicht in het financiële resultaat

Om nauwgezet te sturen op het financiële resultaat van de implementatie van zo’n nieuw scenario, wil je natuurlijk snel beschikken over de maandcijfers. Een mooie reden om dit periode-afsluitingsproces voor de financiële afdelingen onder de loep te nemen en te versnellen. Ook daarbij kan BPI helpen. Het begint met inzichtelijk maken wat de huidige situatie van het maandafsluitingsproces is. Waar zitten de bottlenecks en waar bevinden zich de kansen ter verbetering van de doorlooptijd? BPI toont haarfijn aan welke olifantenpaadjes zijn ontstaan. Dat leidt meestal tot grote verbazing waarom er zoveel procesvarianten zijn. En vaak ook tot de ontdekking dat processen die achter elkaar plaatsvinden parallel zijn uit te voeren waardoor je tijd kunt winnen.

Geef digitale transformatie vorm met Business Process Intelligence voorkant
Whitepaper

Geef digitale transformatie vorm met Business Process Intelligence

Waar bedrijven jarenlang hebben gestreden om de klant, strijden ze nu om human capital en om de gunst van leveranciers. Dit schreeuwt om meer vaart te maken met de digitale transformatie, zodat met minder mensen meer en vooral slimmer werk kan worden verricht. Business Process Intelligence is de noodzakelijke randvoorwaarde.

Versnel jouw digitale transformatie

Kortom, BPI geeft je de mogelijkheid om bestaande processen te versnellen en snel nieuwe processen te ontwikkelen. Wil je daar meer over weten, download dan hier de whitepaper ‘Geef digitale transformatie vorm met Business Process Intelligence’.

Ralph Smeets SAP Solutions Architect

Ralph Smeets
Solution Architect bij myBrand Conclusion