Digitale transformatie versnellen? Breng samenhang aan tussen projecten met Business Process Intelligence

Sneller digitaliseren met SAP ERP

Vrijwel iedere organisatie is bezig met het digitaliseren van processen. Vaak gaat het om pilots in specifieke onderdelen van het bedrijf. De afdeling inkoop digitaliseert bijvoorbeeld zijn procurement-to-pay processen. Productie zet in op predictive maintenance. En sales maakt een gebruiksvriendelijke app voor klanten als toevoeging op hun self service-omgeving. Prachtige initiatieven, maar meestal wordt de hoofdvraag vergeten: op welke wijze willen we over drie tot vijf jaar werken? Door die vraag onbeantwoord te laten, blijven alle digitaliseringsprojecten op zichzelf staande initiatieven die niet of nauwelijks met elkaar integreren. Echter, pak je de digitale transformatie aan vanuit een overkoepelende visie op je end-to-end proces, dan kun je synergievoordelen behalen en je transformatie versnellen. Daar helpt Business Process Intelligence (BPI) bij.

Vooruitkijken is wat anders dan de markt voorspellen

Bedrijven geven vaak geen antwoord op de vraag hoe ze over vijf jaar willen werken, omdat ze ten onrechte denken dat je niet zo ver vooruit kunt kijken. En natuurlijk, je kunt niet voorspellen hoe jouw markt er tegen die tijd uitziet. In 2019 had niemand de disrupties voorspeld die daarna zijn veroorzaakt door een pandemie en een oorlog. Maar keek je in 2019 vooruit, dan kon je wel zien aankomen dat we digitaler zouden gaan werken. Je zag ook dat nieuwe technologieën ons in staat stellen steeds meer voorspellende waarde uit data te halen. En je zag de beweging van aanbod- naar vraag gestuurde ketens.

Geef digitale transformatie vorm met Business Process Intelligence voorkant
Whitepaper

Geef digitale transformatie vorm met Business Process Intelligence

Waar bedrijven jarenlang hebben gestreden om de klant, strijden ze nu om human capital en om de gunst van leveranciers. Dit schreeuwt om meer vaart te maken met de digitale transformatie, zodat met minder mensen meer en vooral slimmer werk kan worden verricht. Business Process Intelligence is de noodzakelijke randvoorwaarde.

Versnel jouw digitale transformatie

Zorg voor samenhang met een integrale aanpak

Deze trends zijn door de marktontwikkelingen als gevolg van corona alleen maar in een stroomversnelling gekomen. Kijk je nu vijf jaar vooruit, dan zie je dat je deze trends doorzetten. En je ziet dat ze elkaar gaan versterken. Wil je de vruchten plukken van je investeringen op deze gebieden, dan loont een integrale aanpak. Een aanpak waarbij je niet deelproces voor deelproces digitaliseert, maar waarbij je vanuit een integrale visie op je end-to-end processen bewuste keuzes maakt en zorgt voor onderlinge samenhang.

End-to-end processen modelleren

Nu denk je misschien: hoe kom ik tot een end-to-end visie op al mijn processen? Moet ik daarvoor eindeloze brown paper-sessies optuigen? En hoe koppel ik dan al die brown papers aan elkaar? Gelukkig is hiervoor ook een digitale methode ontwikkeld: Business Process Intelligence (BPI). Dit is een doorontwikkeling van wat we tot voor kort process mining noemden. Het is een manier om end-to-end-processen te modelleren, analyseren, simuleren, implementeren, real-time te monitoren en snel aan te passen als blijkt dat een andere werkwijze toch efficiënter of effectiever is. Je kunt de methode ook inzetten op deelprocessen, met name natuurlijk die deelprocessen die je middels digitalisering wil verbeteren. Zo helpt BPI je bij het versnellen van je digitale transformatie.

Ralph Smeets SAP Solutions Architect

Ralph Smeets
Solution Architect bij myBrand Conclusion