Leverancierscontracten

SAP Retail leverancierscontracten

Een contractmanager wil optimaal inzicht hebben in alle contracten om zodoende ondersteund te worden in het nemen van de juiste contractbeslissingen. Dit beperkt zich niet alleen tot het controleren of aan bestaande contractbepalingen wordt voldaan, maar bijvoorbeeld ook of hetgeen besteld of afgeroepen wordt, plaatsvindt tegen het centrale contract. Daarbij wil de manager transparantie hebben op overschrijding, op ongebruikte contracten en op afwijkingen van bestaande afspraken.

Met S/4HANA levert SAP nu optimaal inzicht in een overzichtelijk, transparant dashboard om in de hedendaagse behoeften van een inkoper of contractmanager te voorzien. Het geeft ook inzicht om op nieuwe of aangepaste situaties te anticiperen en stelt de manager daarmee in staat om tijdig de juiste beslissingen te nemen.

In veel bedrijven is onvoldoende zicht op ongebruikte contracten, op lopende contracten en op contractverbruik & contractverlies. Het komt veelvuldig voor dat ingekocht wordt buiten bestaande lopende contracten om wat een vertekend beeld geeft bij het inkopen. Ook is het in de praktijk lastig contracten met elkaar te vergelijken. Daarbij dient die contractmanager met meerdere schermen of meerdere applicaties te werken. En zelfs dat is soms niet mogelijk, want vooral bij grotere bedrijven wordt nog steeds veel contractrelevante data op verschillende plekken -en vaak onvolledig-, onderhouden.

Kortom, er is bij contractmanagers onvoldoende transparantie in de vorm van één centrale plek, waarmee dat inzicht meteen duidelijk is, laat staan dat de informatie afdoende volledig is om goed beslagen leveranciersgesprekken te voeren. De contractmanager mist derhalve behoorlijke anticipatiemogelijkheden om contractbesprekingen goed aan te kunnen gaan.

Met S/4HANA biedt SAP integraal contractbeheer aan vanuit één centraal dashboard dat de contractmanager een optimaal inzicht geeft in de status en het verloop van contracten. Voorbeelden zijn inzicht in (af)lopende contracten, het contractverbruik en hetgeen buiten bestaande contracten valt. Op deze wijze zal contractbeheer veel efficiënter zijn, kan veel sneller op lopende zaken geanticipeerd worden en zal door het tijdig nemen van de juiste beslissingen veel geld bespaard worden.

SAP S/4HANA stelt de contractmanager in staat de contracten en afwikkeling ervan optimaal te monitoren en geeft meer grip op het algehele inkoopproces. Op deze wijze wordt de manager optimaal ondersteund door één centrale oplossing en kan door optimaal en transparant inzicht op situaties geanticipeerd worden. Op deze wijze kunnen veel eerder heronderhandelingen plaatsvinden, contracten opengebroken worden of aangestuurd worden op aanpassingen van bestaande contracten.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van SAP S/4HANA? myBrand kan je hier uitgebreid over adviseren. Hiervoor hebben wij o.a. een Retail Roadshow ontwikkeld.

Meer informatie over de Retail Roadshow?