Met de komst van S/4HANA neemt SAP afscheid van een aantal transacties. Eén van deze transacties is LSMW, de Legacy System Migration Workbench. Een toepassing die veel consultants en beheerders gebruiken om grote hoeveelheden data toe te voegen of aan te passen. Maar nu deze transactie niet meer ondersteund wordt is het kijken naar nieuwe mogelijkheden in de veranderde SAP wereld. Dit artikel beschrijft deze mogelijkheden.

Hoe ga je naar S/4HANA?

Er zijn drie scenario’s te onderscheiden om naar S/4HANA over te gaan:

S/4HANA scenario

Dit artikel richt zich op de data migratie mogelijkheden die er voor een nieuwe implementatie zijn. Dit zijn tevens de mogelijkheden die beschikbaar zijn als een systeem eenmaal in beheer genomen is en er grote hoeveelheden data toegevoegd moeten worden, bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsovername (M&A) project.

Data Migratie Cockpit: het hart van de migratie

Je kan de migratie cockpit zien als het nieuwe LSMW. In deze applicatie wordt bepaald welke data objecten gemigreerd worden, waar de brondata te vinden is, welke mapping/vertaling er gemaakt moet worden van oude waarde naar nieuwe waarde, etcetera. Ook wordt in de migratie cockpit een simulatie gedraaid van de migratie en wordt het daadwerkelijk laden van de data uitgevoerd.

De Data Migratie Cockpit kent drie verschillende manieren van werken:

  1. Via bestanden:
    XML templates worden vanuit de cockpit gegenereerd en worden veelal handmatig in Excel gevuld. Vervolgens worden deze templates aangeboden aan de migratie cockpit, vindt er een validatie plaats en wordt de data in de S/4HANA database geladen. Deze mogelijkheid wordt gebruikt voor kleine hoeveelheden data, tot maximaal 100Mb per XML file. Grotere objecten moeten dus in meerdere XML bestanden geladen worden.
  2. Via tabellen:
    Wordt gebruikt voor grote hoeveelheden data. De bron is een ETL tool, waarbij SAP Data Services standaard wordt aangeboden voor een initiële load. Voor een initiële load is dit onderdeel van de S/4HANA licenties. Via Data Services kan elke bron aangeboord worden en gecombineerd worden tot een bronbestand voor de S/4HANA migratie cockpit. Als alternatief kunnen ook SAP HANA Studio, Open SQL of Smart Data Integration als extractie tool gebruikt worden. De staging tabellen bestaan in de HANA database en worden gebruikt als bron voor het laden van de data in de S/4HANA tabellen.
  3. Direct vanuit een ABAP SAP systeem:
    Deze mogelijkheid bestaat vanaf S/4HANA 1909 en is alleen beschikbaar voor de on-premise variant. Standaard selectie van brondata is beschikbaar op Company Code niveau en aanpassingen aan de target structuur zijn niet mogelijk. Concreet: velden die niet in de SAP standaard zitten kunnen niet gemigreerd worden. Deze mogelijkheid van migratie wordt gebruikt als de data volgens de SAP standaard en 1:1 overgezet moet worden van SAP ECC naar SAP S/4HANA.

Ons advies is om in jouw project één van deze mogelijkheden te selecteren en hieraan vast te houden voor alle data objecten. Reden hiervoor is dat de data migratie dan voor alle objecten een zelfde stappenplan doorloopt waardoor rapporteren en bijsturen in de hectiek van het project eenduidig kan gebeuren. Tevens is het voor de technischer ingestelde migratie medewerkers eenvoudiger om fouten op te sporen als er geen uitzonderingen gemaakt worden in de aanpak. Daarnaast wordt het voordeel van een eenduidige aanpak alleen maar groter als er meerdere waves in het project zitten: de leercurve is steiler en de voorspelbaarheid wordt steeds groter.

Neem gerust contact met ons op als je advies wilt inwinnen voor jouw specifieke situatie.

Erwin Meerman SAP Consultant

Erwin Meerman | SAP Business consultant | LinkedIn profiel