Duurzaamheid en de cloud: onze aanpak

Duurzaamheid myBrand Conclusion Cloud SAP ERP

Hoewel een cloudserver een stuk klimaatvriendelijker is dan een on-premise server, is er nog steeds sprake van CO2-uitstoot. Achter de wolken staan immers datacenters met fysieke servers. Deze moeten altijd aan staan en bovendien gekoeld worden, en daar is flink wat energie voor nodig. Als aanbieder van de myBrand Conclusion Private Cloud vinden we het meer dan logisch om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Hierin maken we zelf keuzes en ondersteunen we onze klanten. Raoef Hayatmahomed, Han Schuitemaker en Glenn olde Scholtenhuis vertellen over de aanpak van myBrand Conclusion rondom duurzaamheid en de cloud.

Negatieve impact digitalisering aanpakken

De duurzaamheidsaanpak van myBrand Conclusion is gestoeld op de visie van de Conclusion-holding omtrent duurzaam ondernemen. Conclusion gelooft dat digitalisering een belangrijke rol speelt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Maar hoe krachtig digitalisering ook is; het heeft een keerzijde. De groeiende negatieve impact op mens en milieu mag niet in de doofpot worden gestopt. Conclusion wil daarom zijn expertise niet alleen inzetten ten aanzien van kansen, maar ook om de negatieve impact van digitalisering te adresseren én bestrijden.

Proactief verduurzamen

Dit grote verantwoordelijkheidsgevoel vind je terug in het DNA van myBrand Conclusion. Raoef Hayatmahomed, senior manager IT operations, vertelt: “Onderdeel van verantwoordelijkheid nemen is dat we vooruitkijken. Duurzaamheid is een thema dat iedereen raakt en waar we iets mee moeten. We verwachten dat klanten in de toekomst inzicht willen in hun CO2-voetafdruk als het gaat om hun ERP-oplossing in de cloud. Wij kijken nu al hoe we klanten daarin kunnen faciliteren. En het blijft niet bij inzicht: we zoeken continu naar manieren om onze dienstverlening te verduurzamen. Daarin hebben we de afgelopen periode al flinke stappen gezet.”

Pijler 1: verduurzamen van onze dienstverlening

myBrand Conclusion heeft twee pijlers wat betreft duurzaamheid. De eerste is het verduurzamen van de eigen dienstverlening, waarin nauwe samenwerking met ketenpartners de basis vormt. Een grote, eenmalige stap in verduurzaming was de verhuizing en consolidatie van onze datacenters. myBrand Conclusion is de afgelopen jaren flink gegroeid in aantal klanten. Dat betekende ook een enorme groei voor de datacenters. Het energieverbruik ging hierdoor steeds meer meespelen en zo ging het balletje rollen. Uiteindelijk is besloten om naar een moderner datacenter te verhuizen én hierbinnen te consolideren met Conclusion. “Het nieuwe, toekomstbestendige datacenter scoort beter op het gebied van duurzaamheid als het gaat om energieverbruik en efficiëntie”, vertelt Han Schuitemaker, solution architect. “Door de datacenters met Conclusion te delen, kunnen resources optimaler worden benut en ook dat scheelt uiteindelijk in energieverbruik.”

Al 15 procent bespaard op energie-uitstoot

Niet alleen onze nieuwe datacenters, maar ook nieuwe hardware heeft de CO2-voetafdruk van de dienstverlening flink omlaag gebracht. “We hebben honderden systemen draaien in de datacenters”, gaat Raoef verder. “In het kader van lifecycle management wordt jaarlijks een aantal systemen vervangen. Voorheen keken we enkel naar de economisch beste oplossing. Nu speelt ook verbruik een belangrijke rol. Klanten weten dat wij op deze manier beslissingen nemen en kunnen zo bewust kiezen voor duurzame hosting van hun ERP-systeem bij myBrand Conclusion. Fujitsu denkt als leverancier van onze hardware goed met ons mee. In de zomer van 2023 hebben we zo’n 10 tot 15 procent van onze bestaande hardware vervangen door energiezuinigere servers. Alleen hiermee hebben wij al ruim 83.220 kWh aan energieverbruik bespaard en hebben we de CO2-uitstoot met 43,8 ton verminderd.”

Resources optimaal benutten door technisch slimme keuzes

Met onze nieuwe datacenters en het vervangen van de hardware is een flinke klapper gemaakt, maar er is nog veel meer mogelijk. “De resources die je hebt, wil je optimaal gebruiken”, vertelt Han. “Daarvoor hebben we slimme keuzes gemaakt wat betreft architectuur. Eén daarvan is een hoge mate van virtualisering op alle lagen, waardoor we 37 procent efficiënter zijn geworden. Zonder de technische diepte in te duiken, betekent dit dat we het aantal servers hebben teruggebracht door consolidatie. Voor zowel opslag als rekenkracht verdelen we de servers door middel van virtualisering over verschillende klanten. Daardoor kunnen we blijven voorzien in de behoefte aan schaalbaarheid, zonder dat we onnodig energie verbruiken.”

Pijler 2: klanten helpen met verduurzaming

Naast het verduurzamen van de eigen dienstverlening, wil myBrand Conclusion ook klanten helpen met dit thema. Inzicht in het energieverbruik is daarbij een belangrijk element. “Klanten willen weten hoeveel CO2 ze uitstoten met het cloud ERP-systeem dat ze bij ons hosten”, vertelt Glenn Olde Scholtenhuis, SAP sustainability expert. “Vanuit het datacenter weten we hoeveel stroom we verbruiken. Met een omrekenfactor zetten we kilowattuur om naar kilo CO2. Dat splitsen we vervolgens uit per klant, op basis van de hoeveelheid opslag en rekencapaciteit die ze gebruiken. Met dashboards genereren we overzicht en inzicht, zodat we hierover kunnen rapporteren. Klanten hebben zelf inzichtelijk hoeveel SAP-gebruikers er zijn en kunnen zo de CO2-uitstoot terugrekenen tot gebruikersniveau.”

Daarnaast is het voor klanten fijn om de CO2-voetafdruk van materialen in kaart te brengen. myBrand Conclusion helpt hierbij, onder andere door het inrichten van een SAP-oplossing waarmee de ESG-prestaties van klanten inzichtelijk worden. Dit helpt klanten uiteindelijk om aan de slag te gaan met CSRD. Lees hierover meer in deze blog.

Actief sturen op gebruik van data

“Dit inzicht gaat klanten helpen om bewust te worden van de hoeveelheid CO2-uitstoot die gepaard gaat met hun dataopslag”, gaat Raoef verder. “De meesten hebben nu geen idee. Elke gigabyte aan data, stoot een halve kilo CO2 uit. Als je ook nog een back-up maakt en daar weer een back up van, dan leidt 1 gigabyte dataopslag zelfs tot 1,5 kilo CO2.” “Dit brengt ons meteen bij datamanagement”, vult Glenn aan. “Hoe minder data je gebruikt, hoe minder uitstoot je hebt. Daar kunnen we klanten actief bij helpen. Bijvoorbeeld door tooling aan te bieden waarmee ze kunnen testen met alleen data van de laatste periode, in plaats van alle data.”

Duurzaam samenwerken

Waar het myBrand Conclusion uiteindelijk om draait, is dat duurzaamheid in iedere samenwerking een belangrijk onderwerp is. “Er wordt veel gepraat over duurzaamheid, maar veel belangrijker is dat we daadwerkelijk iets doen”, vindt Raoef. “Daarom nemen wij duurzaamheid mee in de basis van onze dienstverlening. Niet alleen als het gaat om SAP, maar ook op dit gebied willen we een partner zijn voor klanten. Meedenken en adviseren is voor ons vanzelfsprekend. Natuurlijk moet de schoorsteen blijven roken, maar de tijd is geweest dat we enkel marge gedreven beslissingen kunnen nemen. Gelukkig krijgen steeds meer klanten dit besef en zo kunnen we samen stappen zetten naar een zo duurzaam mogelijke samenwerking.”