Sneller reageren op onverwachte events? Richt een supply chain control tower in

SAP control tower supply chain

Als de coronacrisis productiebedrijven, retailers en groothandels één ding heeft geleerd, dan is het wel dat het in tijden van supply chain disrupties belangrijk is om real-time inzicht te hebben in de volledige keten: op welke leveringen van producten of grondstoffen hoef ik niet meer te rekenen en welke gaan nog wel door? Welke productieorders kan ik inplannen omdat ik zeker weet dat alle materialen er zijn en welke orders moeten worden uitgesteld? Welke klanten moet ik over dat uitstel informeren en kan ik samen met mijn toeleveranciers een inschatting maken wanneer we die orders dan wel kunnen uitleveren? Wat zijn de financiële consequenties hiervan en hoe kunnen we die financiële risico’s mitigeren?

Beperk de ketengevolgen van productiestops

Productiebedrijven en groothandels die tijdens de eerste coronagolf een sneller antwoord konden geven op deze vragen, waren in staat om vroegtijdig met leveranciers en klanten in gesprek te gaan en zo samen de ketengevolgen te beperken. Deze antwoorden liggen vaak verscholen in data. Die data staat in een keur van systemen: ERP, WMS, TMS, CRM, SRM. Dit zijn systemen van onderdelen- of grondstoffenleveranciers of van logistieke dienstverleners waar informatie mee wordt uitgewisseld. Veel organisaties zijn erachter gekomen dat die systemen minder goed met elkaar praten dan ze dachten. Daarom was het voor veel bedrijven verdraaid lastig om real-time één integraal beeld van de supply chain te krijgen.

Centraal dashboard met supply chain KPI’s

Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer bedrijven behoefte voelen om een supply chain control tower in te richten: een centraal dashboard dat op hoog niveau de belangrijkste KPI’s bundelt en dat je in staat stelt om vanuit iedere KPI door te klikken naar de oorzaken waarom een KPI afwijkt van de verwachting. Zo’n control tower vereist dat je alle data van al je supply chain processen op één plek samenbrengt. En dan niet achteraf in de vorm van maandelijkse rapportages, maar real-time. Het dashboard brengt oorzaken en gevolgen van disrupties in kaart en laat zien waar je moet bijsturen.

Iedereen dezelfde data

De grote winst van zo’n control tower is dat iedereen in het bedrijf werkt met dezelfde data. Finance, sales, productie en supply chain hebben allemaal hetzelfde beeld van de situatie, waardoor er geen kostbare vergadertijd meer verloren gaat met discussies over ‘kloppen deze cijfers wel?’. Dit vertaalt zich in voordelen op diverse terreinen:

  • Het wordt veel eenvoudiger om een multi-channel operatie te besturen, helemaal als je de ervaring over die verschillende kanalen heen optimaal wilt afstemmen op de klant.
  • Je kunt veel sneller handelen in onverwachte situaties doordat je real-time end-to-end visibility hebt van je volledige supply chain. SAP hanteert hiervoor de term “Insight to Action”.
  • Je ontdekt mogelijkheden om je supply chain beter in te richten. Is de geografische spreiding in je leveranciersnetwerk optimaal? Bij welke tier-2 en 3 leveranciers sourcen onze leveranciers en lopen we op dat vlak wellicht risico’s? Staan onze distributiecentra wel op de beste plekken?

Techniek is niet het struikelblok

Het inrichten van zo’n supply chain control tower is altijd maatwerk, want ieder bedrijf werkt met andere applicaties, kent andere processen en heeft andere strategische doelstellingen. Maar wij weten ook: het struikelblok ligt nooit in de techniek. Linksom of rechtsom krijgen wij het wel voor elkaar om de data uit de onderliggende systemen te ontsluiten zodat jij kunt handelen op basis van Insight to Action. Het succes van een dergelijke strategie zit veel meer in de agility van je bedrijf: ben je in staat om snel in te spelen op veranderen en events?

Wil je weten wat erbij komt kijken om een supply chain control tower in te richten? Download dan het whitepaper ‘Reduceer supply chain risico’s en vergroot kansen door end-to-end supply chain visibility’.

Marcel Antons myBrand SAP ERP

Marcel Antons
Directeur Strategie en Innovatie bij myBrand

SAP ERP Supply chain

Reduceer supply chain risico’s en vergroot kansen door end-to-end supply chain visibility

In het whitepaper lees je aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden hoe je jouw supply chain data driven kunt maken en hoe je inzicht vertaalt naar actie.

Download