Verzuim & Poortwachter SAP ERP

Ondersteun betrokkenen in het verzuimproces met duidelijke vastlegging en monitoring
van alle activiteiten die cruciaal zijn om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

Ontdek de mogelijkheden van Verzuim & Poortwachter

Download brochure

NL | EN

Met de myBrand Verzuim & Poortwachter oplossing is het mogelijk om het verzuimproces in SAP SuccessFactors digitaal te ondersteunen. Het verzuimproces is een ingewikkeld proces, waarbij ondersteuning cruciaal is om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. De myBrand Verzuim & Poortwachter oplossing ondersteunt je in het hele verzuimproces, van ziekmelding tot en met de WIA aanvraag. Het informeert je pro-actief over naderende deadlines en genereert op verzoek de noodzakelijke documenten*.

SAP SuccessFactors Verzuim & Poortwachter
SAP SuccessFactors Verzuim & Poortwachter
SAP SuccessFactors Verzuim & Poortwachter
SAP SuccessFactors Verzuim & Poortwachter
SAP SuccessFactors Verzuim & Poortwachter
SAP SuccessFactors Verzuim & Poortwachter

Met de myBrand Verzuim & Poortwachter kun je

  • Ziek- en betermeldingen invoeren, rekening houdend met vangnet
  • Poortwachter dossiers bijhouden
  • Historische ziektegevallen en bijbehorende Poortwachter dossiers inzien
  • Uitgebreide rapportages inzien (SAP SuccessFactors versie)
  • Documenten genereren
  • Complete Poortwachter dossiers downloaden
  • Poortwachter verslagen genereren met overzicht van alle activiteiten
  • Pro-actief signaleringen versturen bij het (bijna) verlopen van Poortwachter activiteiten en/of bij het invoeren of wijzigen van ziekmeldingen

Alle functionaliteiten van de myBrand Verzuim & Poortwachter oplossing maken gebruik van de autorisatierollen zoals deze binnen uw HR-systeem (SAP HCM of SAP SuccessFactors) geïmplementeerd zijn.

Verzuim & Poortwachter is beschikbaar als add-on op SAP HCM en als SuccessFactors Extension (Cloud).

Security test myBrand Verzuim & Poortwachter
De beveiliging van de myBrand Verzuim & Poortwachter oplossing is uitvoerig getest. Deze test is uitgevoerd door een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in beveiliging van online applicaties. Er is gekeken of de applicatie te benaderen is zonder de juiste autorisaties, of de toegekende autorisaties overtreden kunnen worden, en of dat er zaken als SQL-injecties uitgevoerd kunnen worden.

Ons product heeft deze test zeer goed doorstaan!

Onderstaande tekst komt uit rapport zoals dit op basis van de test is opgesteld:

Het is binnen deze penetratietest dan ook niet gelukt om ongeautoriseerd toegang te verkrijgen tot de applicatie of vanuit een gebruikersrol buiten de beperkte toegangsrechten te treden

De penetratie test is gedaan aan de hand van de OWASP v3 richtlijnen en het PTES (Penetration Testing Execution Standard) framework .

* Voor het genereren van templates vanuit myBrand Verzuim & Poortwachter is de myBrand Document Generator nodig, hiervoor kunnen additionele kosten van toepassing zijn.

Ervaringen van onze klanten

“De samenwerking met myBrand heb ik als heel prettig ervaren. In hun communicatie zijn ze heel concreet, heel duidelijk en houden de lijntjes kort. Daarnaast denken ze pro-actief mee met onze situatie.”

“Our collaboration with myBrand enabled us to service our employees faster and with a high accuracy rate. The team was always there to support and went the extra mile with all the challenges we faced. We are looking forward to our future projects together!”

“We wilden voor álle landen komen tot een helder, uniform HR-landschap. myBrand kwam al snel in beeld als partner voor de implementatie.”