“myBrand Conclusion maakt volwaardig deel uit van ons vaste team”

Flexibele partner op het gebied van HCM 

Branche

Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO)

Use case

Partner op het gebied van SAP HCM en SuccessFactors

Voor een bekend Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) treedt myBrand Conclusion al geruime tijd op als vaste partner op het gebied van SAP HCM en SuccessFactors. Als gewaardeerd onderdeel van de ‘flexibele schil’ bieden medewerkers van myBrand Conclusion ondersteuning op het gebied van beheer, onderhoud én bij specifieke projecten, met de uitbreiding van de Fiori apps als meest recente voorbeeld.

Gespecialiseerde kennis

Voor alle processen op het gebied van Human Capital Management (HCM) maakt het desbetreffende ZBO al jaren gebruik van SAP, vertelt Ronald Hasselo (Scrummaster SAP). “Zo rond 2015 merkten we dat er vanuit de kant van de business steeds meer HCM-verzoeken onze kant opkwamen. Het beheerteam bestond toen nog uit slechts één persoon. We waren dus op zoek naar mogelijkheden om de capaciteit structureel uit te breiden. Tegelijkertijd speelde binnen de organisatie de wens om voor specifieke domeinen, zoals Finance, HR en HCM, gespecialiseerde externe partners te zoeken. Daarbij zochten we bewust níet naar een grote ICT-partner met brede, generieke kennis, maar naar kleinere partijen met meer diepgaande, specialistische expertise. Zo kwamen we voor het HCM-domein uiteindelijk – na een openbare aanbesteding – uit bij myBrand Conclusion.”

Tevredenheid toegenomen

Al naar gelang de actuele behoefte maken meerdere specialisten van myBrand Conclusion deel uit van het SAP HCM-team. Binnen het team bieden ze structurele ondersteuning op het gebied van beheer en onderhoud en vertalen ze vragen vanuit de business op HCM-gebied naar toepassingen of processen. Dat loopt heel goed, vertelt Hasselo. “Zeker nu het HCM-domein steeds breder wordt, is het lastig om al die kennis exclusief bij je eigen mensen te borgen. Voor ons is het handiger om die specifieke expertise van buiten te halen. Vanuit hun eigen expertise pakken onze myBrand-collega’s zelfstandig taken op. Waar we eerst nog wel eens de capaciteit of de kennis misten om verzoeken vanuit de business goed op te pakken, merk je dat de tevredenheid over onze dienstverlening vanuit de business de afgelopen jaren flink is toegenomen.”

Specifieke projecten

Naast structurele ondersteuning bij dagelijkse beheer- en onderhoudstaken (waaronder upgrades en impactanalyses) levert myBrand Conclusion ook een belangrijke bijdrage aan specifieke projecten. “Een tijdje terug hebben we SAP SuccessFactors geïmplementeerd. myBrand Conclusion heeft ons toen goed ondersteund met specifieke kennis rondom bepaalde businessprocessen. Op een gegeven moment liepen we tegen integratieproblemen aan, en juist op dat punt misten we specifieke technische kennis. Dan is één telefoontje naar myBrand Conclusion voldoende om meteen de volgende dag al een integratiespecialist in huis te hebben voor een paar dagen.”

SAP HCM SuccessFactors HR

Onderzoeksrapport

HR, nu en straks | Ontwikkelingen en trends

Ontdek de laatste trends en ontwikkelingen in HR! Dit online onderzoek werd eind 2021 afgenomen onder 512 Nederlandse HR-professionals; evenredig verdeeld over de sectoren en samen representatief voor het HR-werkveld in Nederland. Alle deelnemers zijn tussen de 18 en 67 jaar oud en werken bij organisaties uiteenlopend van minder dan 25 tot meer dan 2.500 medewerkers.
Download

Flexibel en proactief

Het tekent de flexibiliteit en proactiviteit van myBrand Conclusion, vindt Hasselo. “We kunnen altijd snel op- en afschalen in capaciteit en kennis als de situatie daar om vraagt. Daardoor lopen we zelden vertraging op.” Op dit moment draagt myBrand Conclusion bij aan de uitbreiding van de Fiori apps, waarbij een groot deel van functionaliteit van de ‘oude’ HR-portal wordt vertaald naar gebruiksvriendelijke apps. Op die manier kunnen medewerkers veelvoorkomende HR-processen – zoals tijdschrijven, verlofaanvragen en ziek- en betermeldingen – makkelijk zelf uitvoeren, op elk gewenst (mobiel) apparaat. “Ook hierbij kunnen we rekenen op de expertise en flexibiliteit vanuit myBrand Conclusion. Een voorbeeld: bij het bouwen van een app binnen Fiori voor het indienen van declaraties misten we voldoende kennis van de OData-service die op de back-end gemaakt moest worden. Opnieuw volstond één belletje naar myBrand Conclusion om de volgende dag al een extra specialist in huis te hebben voor een paar dagen.”

Volwaardige teamleden

Op dit moment wordt binnen de organisatie gewerkt aan het binnen SuccessFactors automatiseren van processen op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. “Ook hierin spelen de collega’s van myBrand Conclusion een belangrijke rol. Ik zeg bewust ‘collega’s’, omdat de mensen van myBrand Conclusion volwaardig deel uitmaken van ons vaste HCM-team. Het is fijn dat we vanuit dit partnership bij drukte of incidenten altijd kunnen terugvallen op een betrouwbare flexibele schil.”

Partnership is precies wat het ZBO zoekt in de samenwerking met externe partijen, benadrukt Michel Martens van TheValueChain, dat in bredere zin aan boord is om ondersteuning te bieden op SAP-gebied. “De organisatie maakt op dit moment een behoorlijke transformatie door als het gaat om SAP, ook op het gebied van HCM. Van het standaard ECC HR-platform gaan we steeds meer over op cloud- en pointsolutions. De specifieke kennis op dat vlak is niet altijd aanwezig bij de eigen medewerkers. De samenwerking met een betrouwbare, gespecialiseerde partner als myBrand Conclusion is dan een prima manier om die kennisleemte op te vullen. Met hun kennis en flexibiliteit voegen de medewerkers van myBrand Conclusion ook echt iets toe.”

Geslaagd partnership

Namens myBrand Conclusion is functioneel consultant Roderick Peters een van de externe krachten bij dit Zelfstandig Bestuursorgaan, als vast lid van het HCM-team. “We worden echt gezien als interne medewerkers, met alles wat daar aan verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid bij hoort. In gesprekken met businesspartners krijgen mijn myBrand-collega’s en ik de ruimte en vrijheid om inrichtingskeuzes te maken voor de klant. Het tekent het onderlinge vertrouwen tussen onze organisaties. Al met al een schoolvoorbeeld van een geslaagd, hecht partnership.”

Interesse of meer informatie over onze oplossingen of diensten?

We helpen je graag
Team HR Solutions 2022