Giarte IT Experience Benchmark 2020 onderstreept: klanten myBrand zijn Superfan

myBrand Giarte 2020

Transformatie en innovatie dragen bij aan de missie om de best gewaardeerde dienstverlener te zijn

SAP-dienstverlener en -kennispartner myBrand onderscheidt zich met hoge klanttevredenheid, blijkt uit de IT Experience Benchmark 2020 van Giarte. Dit heeft te maken met de bereidheid om klanten tevreden te stellen en het aanpassingsvermogen wanneer wensen en behoeften van klanten veranderen. myBrand heeft opnieuw een groeiende Fan Score van 86 procent, wat betekent dat dit percentage van de ondervraagden de dienstverlener zou aanbevelen. De peergroup – de groep vergelijkbare dienstverleners – heeft gemiddeld een Fan Score van 60 procent. Van de Fans van myBrand is 49 procent zelfs Superfan, de hoogste score binnen de peergroup. In totaal deden 35 klanten van myBrand mee aan deze benchmark.

Seger Theuns, algemeen directeur bij myBrand: “De resultaten tonen al jaren een sterke performance van myBrand en het is mooi om te zien dat klanten ons waarderen en vertrouwen. Dat willen we vasthouden en daarom is het cruciaal om als organisatie te transformeren, passend bij de tijdsgeest. Hierbij zijn onze missie en waarden altijd het uitgangspunt. We kijken altijd naar mogelijkheden om te innoveren op alle vlakken van de bedrijfsvoering. Zo stelden we begin dit jaar Linda Beukers aan als Directeur Projecten, om deze dienst nog steviger in de markt te zetten en klanten optimaal te kunnen bedienen. Daarnaast hebben we de transitie gemaakt naar DevOps-modellen, waardoor we in die omgevingen waarin dit model past, nog beter kunnen bijdragen aan continue verbetering voor onze klanten vanuit een business value gedacht. Op dit moment zijn we bezig met het ‘Consultant of the Future’-programma. Hiermee zorgen we dat onze consultants voldoen aan de eisen die de veranderende wereld met zich meebrengt, nu en in de toekomst. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Onze missie is om de best gewaardeerde dienstverlener te zijn en daaraan ligt ‘Taking Responsibility’ ten grondslag.”

Competenties en klantgerichtheid

Giarte heeft de Giarte Trust Score dit jaar vervangen door een nieuw model waarbij onder andere twee nieuwe metrics de sterktes van IT-dienstverleners in kaart te brengen: ‘Competencies’ en ‘Customer Focus’. In beide categorieën is myBrand van de 21 organisaties nummer twee. myBrand blinkt uit op het gebied van skills, betrouwbaarheid en bereidheid. Als SAP-dienstverlener realiseert myBrand de hoogste score op beide onderwerpen in deze benchmark.

Diensttevredenheid

Kijkend naar de kwaliteit van de dienstverlening, beoordelen klanten myBrand tevens bovengemiddeld. Op Application Management (AM) scoort myBrand een 7.9, op Infrastructure Management (IM) een 8.4 en op End User Management (EUM) een 8.0.* Theuns: “myBrand maakt onderdeel uit van het Conclusion ecosysteem. De organisaties zijn gelijkgestemd en dat blijkt ook uit de vergelijkbare scores in deze benchmark. Er is sprake van een solide kruisbestuiving tussen de verschillende zusterbedrijven.”

*Vergelijkbare organisaties scoren gemiddeld een 7.5 op AM, een 7.8 op IM en een 7.3 op EUM.