In 3 stappen naar een schat aan data

In 3 stappen naar een schat aan SAP ERP data

De behoefte aan data lijkt bijna met de dag groter te worden. Enerzijds komt dit doordat de markt steeds veeleisender is als het gaat om dienstverlening en de customer experience. Het liefst krijgen we als klant een aanbod dat naadloos aansluit op onze unieke situatie en individuele behoeften. Om in die behoefte te voorzien, hebben organisaties een 360 graden klantbeeld nodig om hun klanten zo goed en persoonlijk mogelijk te bedienen. Anderzijds vormt operational excellence de weg naar succes om je als organisatie staande te houden in een hevige concurrentieslag. Om de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten, kijken organisaties naar technologische ontwikkelingen zoals RPA (Robotic Process Automation) en AI (Artificial Intelligence). Deze technologieën werken pas optimaal wanneer zij gevoed worden met een grote hoeveelheid data.

De noodzaak om data te verzamelen is daarom voor de meeste organisaties overduidelijk, maar het gaat veelal niet zonder horten of stoten. Veel bedrijven hebben te maken met IT-legacy, waardoor hun schat aan data verborgen zit in oude, traditionele IT-architectuur. En daarnaast, werken organisaties met veel verschillende systemen waarin data wordt opgeslagen. Dit zorgt voor een grote uitdaging, want die systemen communiceren vaker niet dan wel goed met elkaar.

Nieuwe integratietechnologieën kunnen je helpen in deze uitdaging. Een dergelijk platform zorgt voor communicatie tussen alle databronnen, waardoor informatievraagstukken snel kunnen worden beantwoord. Maar waar te beginnen? Er is een groot aanbod van verschillende oplossingen en daarin wil je wel de juiste keuze maken. Om een verkeerde investering te voorkomen, is het van cruciaal belang om een weloverwogen keuze te maken. De volgende drie stappen helpen je daarbij:

Stap 1: Strategie vormen en afbakenen van de hoofdvraag

Begin met de vraag wat er nodig is om invulling te geven aan de langetermijnstrategie van de organisatie. Is het hoofddoel om een 360 graden klantbeeld te verkrijgen? Om nieuw ontwikkelde apps snel data te laten verkrijgen uit verschillende databronnen of om de business te ondersteunen bij een informatiebehoefte die dagelijks wijzigt?

Stap 2: Het bepalen van een transitieplan

De volgende stap is het maken van een transitieplan. Hoe ziet de IT-omgeving eruit? Welke databronnen zijn er allemaal en hoe wordt er op dit moment gezorgd dat deze bronnen bij elkaar komen? Wie werkt er met welke bronnen en welke data is voor welk doeleinde nodig? Als al deze vragen beantwoord zijn, wordt inzichtelijk welke weg je moet afleggen van de huidige situatie naar de ideale situatie.

Stap 3: De keuze voor een passende technologie

Door het grote aanbod aan integratieoplossingen, is de kans aanwezig dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Je staat voor vragen zoals of je per se het integratieplatform moet nemen van dezelfde leverancier als andere systemen waar je al mee werkt. Welke functionaliteiten vereist zijn in jouw integratieplatform. En welk platform bij jouw persoonlijke situatie past.

Door voldoende stil te staan bij de vragen binnen deze drie stappen, zorg je voor een helder beeld van wat een integratieplatform jouw organisatie moet gaan brengen. En als je helder hebt met welk platform je gaat werken en hoe de roadmap eruitziet, kun je alvast genieten van de schat aan data waar jouw organisatie over beschikt. En alvast dromen wat voor moois je daarmee allemaal kunt realiseren.

Wil je meer informatie hoe myBrand jouw organisatie verder kan helpen? Neem dan contact op met ons.

Lotte Egbertzen SAP consultant

Lotte Egbertzen
Klantcoördinator bij myBrand
Let’s connect

Chris Geertsma

Chris Geertsma
IT-consultant bij Virtual Sciences
Let’s connect