Integratie: dé randvoorwaarde voor een Intelligent Enterprise

SAP integatie

 

SAP spreekt regelmatig over ‘The Intelligent Enterprise’. Hiermee wordt een gestroomlijnd bedrijf bedoeld, dat optimaal gebruik maakt van nieuwe technologieën zoals artificial intelligence (AI), machine learning (ML), blockchain, robotic process automation (RPA) en Internet of Things (IoT). Al deze technologieën zijn naadloos geïntegreerd in de businessprocessen. De belangrijkste randvoorwaarde om tot een Intelligent Enterprise te komen is integratie. En dan niet alleen alleen de Integratie van applicaties, processen en data, maar ook van technologieën en ervaringen.

In het tijdperk van de industriële automatisering was SAP al een dominante marktpartij. Het bedrijf paste zich echter aan toen er in de fase van business process-automatisering nieuwe eisen werden gesteld. En ook nu we voor weer een nieuw tijdperk staan – dat van digitale transformatie – beweegt SAP wederom met de markt mee.

Wat verstaan we onder een Intelligent Enterprise?

Digitale transformatie is een hypewoord dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar wat wordt er feitelijk mee bedoeld? Het is het end-to-end digitaliseren van processen, ingericht vanuit de klantbehoefte. Daarmee worden organisaties dus ‘Demand Driven’. Om goed op de klantvraag in te kunnen spelen is het niet alleen van belang veel te weten over je klanten, maar is ook context van deze informatie van belang. Met andere woorden: in een tijd waarin data een steeds belangrijkere rol vervult en behalve in volume ook in context toeneemt, moet je in staat zijn om de samenhang tussen data goed te begrijpen. Pas dan kun je spreken van een Intelligent Enterprise.

Niet de gebruiker, maar de omgeving past zich aan

Dit alles lukt alleen als applicaties, processen en data volledig zijn geïntegreerd, gebruikmakend van slimme technologieën, en tegelijkertijd gebruikers- en klantervaringen niet uit het oog worden verloren. Dit klinkt abstract, maar wat wij er concreet mee bedoelen is dat gebruikers en klanten in een omgeving werken die zich aanpast aan hun proces(sen). In plaats van dat men zelf naar verschillende applicaties gaat om data op te halen of in te voeren, komen de applicaties als het ware naar hen toe en worden gebruikers en klanten onder water precies naar de plek geleid waar ze moeten zijn, ongeacht met welk device ze werken. Als men een beslissing moeten nemen, komt die informatie naar hen toe en hoeft men niet zelf op zoek naar alle onderliggende informatie. Men krijgt bovendien advies met behulp van een zelflerend algoritme, dat zich baseert op uitkomsten van eerder genomen beslissingen.

Vier integratiemethoden

Om deze vergaande integratie van applicaties, data en processen mogelijk te maken, hanteert SAP vier integratiemethoden:

  • Out-of the-box Integration: ‘Plug-and-play’ oplossingen zoals bijvoorbeeld SAP Cloud Platform Integration Prepackaged content, SAP API Business Hub en SAP Data Hub.
  • Open Integration: Integratie van de SAP core met elke third party applicatie en ieder landschap. Denk bijvoorbeeld aan SAP Cloud Platform Open Connector en Integration Content Advisor.
  • Holistic Integration: Niet alleen integraties van applicaties, data en processen, maar ook van ervaringen van verschillende domeinexperts (dat kunnen ook klanten zijn). Alle types integratie worden ondersteund op verschillende niveaus. Denk bijvoorbeeld aan ISA-M (Integration Solution Advisory Methodology) om een enterprise architect te ondersteunen in het bepalen van de integratiestrategie, of aan Total Workforce Management (UX-integratie).
  • AI-Driven Integration: AI inzetten om de ontwikkeling van integratie-oplossingen te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld Integration Content Advisor (ICA), die op basis van ervaringen van andere organisaties een voorstel doet voor een interface mapping (dit wordt ook wel crowd-based machine learning genoemd). Of SAP Intelligent Robot Process Automatisering, waarmee je onder meer chatbots kunt ontwikkelen.

Van Technology Driven naar Business Driven

Naar aanleiding deze ontwikkelingen gaat de rol van integratie-architecten veranderen. Waar ons vakgebied soms meer neigt naar Technology Driven, zal integratie in de toekomst meer en meer een vakgebied zijn dat zich afspeelt in het businessdomein. Het wordt daarmee een vakgebied dat draait om de beleving van de gebruiker: hoe kunnen wij het voor onze gebruikers zo makkelijk mogelijk maken om de juiste processen te volgen en daarmee de juiste beslissingen te nemen om zo goed mogelijk te voldoen aan de klantvraag? Maar ook: hoe verbeteren wij de klantbeleving?

Het vakgebied integratie draait in de toekomst dus meer en meer om het optimaliseren van ervaringen van organisaties, gebruikers en hun klanten. De ontwikkelingen gaan snel en technologie zal in integratievraagstukken steeds vaker een kleinere rol vervullen. Dat is ook nodig om Demand Driven te kunnen opereren. Ik kijk uit naar deze mooie toekomst.

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog of kunnen we jou ergens mee verder helpen? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Judith van der Hansz SAP consultant myBrand Judith van der Hansz – Corte | SAP Integratie Architect | LinkedIn profiel