Kun je met DDMRP in S/4HANA sneller fietsen?

SAP DDMRP S4HANA

In deze blog richten we ons op de supply chain van organisaties die zich toeleggen op het vervaardigen van eindproducten. De ‘ketting’ van de supply chain is de laatste jaren steeds complexer en langer geworden, waarmee de gevoeligheid voor verstoringen ook is toegenomen. Er is veerkracht, ‘resilience’, voor nodig om met gevoeligheid om te kunnen gaan.

‘De wereld is één dorp’, is vanuit supply chain oogpunt een aantrekkelijk wereldbeeld: je koopt of maakt de producten in de kwaliteit en hoeveelheid die je wilt, tegen de prijs die je wenst te betalen en daar waar je maar wilt. De variabelen tijd en beschikbaarheid zijn bekend, zodat je hiermee rekening kunt houden in je planning.[i] Zekerheid is een variabele die beheersbaar lijkt te zijn. Echter, COVID-19 heeft ons inmiddels geleerd dat die beheersbaarheid betrekkelijk is.

De e-bike is een goed voorbeeld van een eindproduct waarbij de effecten van onzekerheid en complexiteit heel duidelijk zichtbaar worden. In het vervolg van de blog nemen we daarom de e-bike als voorbeeld.

Veerkracht

Veerkracht wordt in de supply chain aangebracht door buffers in te bouwen. Buffers in de vorm van voorraden zorgen ervoor dat onzekerheden en afwijkingen in vraag en aanbod worden opgevangen én dat snelle levertijden gewaarborgd blijven. Het aanhouden van voorraden als buffers wordt vanuit financieel oogpunt als onwenselijk gezien. Die financiële benadering heeft de inrichting van de supply chains in de laatste 20 jaar sterk beïnvloed. Gevoeligheid voor verstoringen en beperkte veerkracht zijn daardoor het gevolg.

Demand Driven Material Requirements Planning, DDMRP, is een aanpak om ‘slimme’ buffers in de supply chain aan te brengen en daarmee de veerkracht te vergroten.

Introductie DDMPRP

De DDMRP-methodiek stuurt op het vinden van de juiste balans tussen klantvraag en voorraad. Het is een aanpak waarmee levertijden van producten verkort kunnen worden door juist te wachten met produceren tot klanten een bestelling doen. DDMRP speelt zo snel mogelijk in op de klantvraag, zónder grote voorraden te houden. DDMRP geeft aan waar wel en waar geen buffers in de keten moeten worden opgenomen. Het bepaalt de grootte van de buffers en stuurt op basis van werkelijke vraag.

Welke materialen zijn nodig voor productie en wat zijn de levertijden van materialen? Onderdelen die zeker geleverd worden, hoeven niet op voorraad gehouden te worden. Voor materialen met een langere levertijd wordt wél voorraad opgebouwd: een ‘buffer’. Deze buffer wordt vervolgens dynamisch aangepast op basis van de werkelijke vraag.

Voorbeeld

Een fabrikant van elektrische fietsen, krijgt te maken met een sterk stijgende vraag tijdens de Covid-19-pandemie.

Het maken van een e-bike wordt beschouwd als het assembleren van componenten. Voor het maken van een e-bike is een aantal componenten nodig. Vereenvoudigd: een frame, een motorsysteem, wielen en afmontage (stuur, zadel, bagagedrager, standaard). Deze componenten worden allemaal ingekocht.

Wielen en afmontage zijn goed verkrijgbaar en kunnen minimaal op voorraad worden gehouden. Frames worden specifiek voor de fabrikant gemaakt in Azië en kunnen niet nabesteld worden. De levering van frames is verstoord in de tijd. Het motorsysteem kan in principe op elk frame worden gemonteerd. Zonder motorsysteem kan een frame niet afgemonteerd worden. Door ervoor te zorgen dat voor de kritische component “motorsysteem” een strategische buffer wordt gehanteerd kan de fabrikant frames die wél beschikbaar zijn afmonteren. Dat zou ook gekund hebben door het aanleggen van grote (veiligheids-)voorraad, maar dat vraagt een groot vermogensbeslag én is gevoelig voor het opslinger-effect.

SAP DDMRP Bosch eBike
Figure 1 BOSCH eBIKE-SYSTEEM

In een situatie waarin de vraag naar e-bikes groter is dan de productiecapaciteit én er verstoringen zijn in de supply chain helpen de strategische buffers de productiecapaciteit zo goed mogelijk te benutten met als resultaat een hoge klanttevredenheid én een opbrengstverbetering.

Aanpak

Kiezen voor DDMRP is een beslissing om het totale proces van productie, inkoop, voorraadhouden en leveren anders in te richten. Dat is een ingrijpende verandering.

Alle stappen die van toepassing zijn voor ingrijpende veranderingen gelden hier ook. Samengevat: zorg daarom voor draagvlak door de stakeholders erbij te betrekken.

Praktisch gesproken: bepaal de strategische voorraden van kritische artikelen. Welke onderdelen worden ingekocht en welke worden op voorraad gehouden? Kijk naar de levertijd van het artikel en of het onderdeel kritisch is in het productieproces. Leg de parameters vast in een model om de buffers te monitoren.

Test het model met simulaties en pas op basis van de bevindingen het model aan.

Breng het model ‘live’ en monitor vervolgens het gedrag van het model. Verfijn de strategische buffers en evalueer de omgeving. Maak gebruik van het ‘zelflerend gedrag’ van het model.

Oplossingsrichting

De DDMRP-methodiek is door het DDMRP-Institute opgezet.

DDMRP SAP method
Figure 2 The primary objective of DDMRP is to enable material FLOW

SAP heeft deze methodiek in S/4HANA beschikbaar gemaakt en als strategische vernieuwing gepositioneerd.

DDMRP[ii] is een veelbelovende ontwikkeling. De combinatie van technologie en methodiek maakt het mogelijk om een betere balans te vinden tussen de klantvraag en voorraadpositie en daarmee veerkracht in de supply chain te vergroten

Samen vooruit

DDMRP is een gereedschap om Continuous Improvement als drijvende kracht in de organisatie te ondersteunen.

Het evalueren van bestaande gereedschappen op het gebied van planning is niet eenvoudig. Het is een proces op het snijvlak van domeinkennis én de technologie van SAP.

myBrand is dé partner om samen dat keuzeproces te doorlopen: ‘plan-do-check-act.’ In termen van DDMRP: ‘position-protect-pull-adapt’. Als jouw organisatie nadenkt over veerkracht in de supply chain en het gebruik van buffers, kunnen wij je helpen om tot resultaat te komen. Interesse of meer informatie? Neem contact met ons op.

Over de streep

Kun je met Demand Driven Material Requirements Planning, DDMRP, sneller fietsen? Nee, dat is niet zo. DDMRP kan er wel voor zorgen dat de e-bike met een grotere zekerheid op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is voor de klant. Trappen moet jezelf doen én juist zelf trappen is een van de mooiste manieren om vooruit te komen. Samen met myBrand kom je goed over de streep.

[i] Dit wereldbeeld gaat ervan uit dat de wereld een grote mate van stabiliteit heeft en vanuit de optiek van ‘onze’ Westerse wereld is dat ook zo. Ontwrichtende verstoringen zoals oorlogen en natuurrampen komen voor, maar zodanig geïsoleerd dat de Supply Chain er mee om kan gaan.

[ii] The primary objective of DDMRP is to enable material FLOW. FLOW is key where … demand is volatile (driven by promotions, innovation, shortening product life cycles, competition…) and there are rigidities in supply (long lead-times, large batches, capacity constraints, …) which result in challenges in service, inventory, speed to market, and ultimately cost.