myBrand scoort met SAP F&R-implementatie bij Coop Supermarkten

Coop myBrand SAP hosting

De uitrol van de SAP Forecasting & Replenishment (F&R)-module naar de 228 vestigingen van Coop Supermarkten verloopt voorspoedig. De oplossing stelt de supermarktketen in staat de behoefte van consumenten te voorspellen en automatisch besteladviezen te genereren. Hierdoor kan zij met een minimale voorraad een maximale omzet realiseren. Inmiddels zijn zo’n zestig vestigingen overgezet op een gesloten goederenstroom (voorraadregistratie op artikelniveau), een noodzakelijke tussenstap, en vijftig op automatisch bestellen. Eind 2014 moeten alle filialen en ondernemers gebruikmaken van SAP F&R. Dat is aanmerkelijk sneller dan verwacht en voor een belangrijk deel te danken aan de doordachte en voortvarende aanpak van myBrand bij de inrichting en implementatie van het systeem.

Rond 1 maart 2012 begon myBrand met de inrichting van SAP F&R, op basis van een door Coop gemaakte blauwdruk. Toen dat gebeurd was, werd het systeem geïmplementeerd in de pilotwinkels van Coop in respectievelijk Enschede, Gaanderen en Schiedam. Juli 2012 draaiden alle drie de vestigingen op SAP F&R, exact volgens planning. Als kroon op het werk won het gezamenlijke project van Coop en myBrand een gouden plak bij de jaarlijkse SAP Quality Awards. De jury prees de uitstekende samenwerking tussen business en IT, de opzet en aanpak van het project, de wijze van uitrollen en de realisatie van de business case.

Op rolletjes In het najaar van 2012 startte Coop met de uitrol van SAP F&R naar de overige filialen. Deze liep, mede dankzij de zorgvuldige implementatie van myBrand, op rolletjes. Hierdoor kon de aanvankelijke planning, die inhield dat alle filialen, inclusief de winkels van ondernemers, in de zomer van 2016 aangesloten moesten zijn, met maar liefst anderhalf jaar bekort worden, tot eind 2014. Terwijl Coop in de tussentijd nog een vijftigtal C1000-winkels had overgenomen.

Steun in de rug Een belangrijke steun in de rug bij de uitrol is dat myBrand tevens de hosting van het totale SAP-systeem voor Coop verzorgt. Doordat de supermarktketen SAP F&R sneller uitrolt dan voorzien, moeten er in een korter tijdsbestek veel meer data verwerkt worden. Aangezien de beschikbare capaciteit op het SAP on Demand-platform, waarop het SAP-systeem van Coop bij myBrand draait, eenvoudig aangepast kan worden aan de behoefte van de retailorganisatie, is dit echter geen issue. Bovendien zijn door de proactieve, 24/7 monitoring de beschikbaarheid van het systeem en de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd.

Rooskleurige toekomst Johan Knopper, Relatiemanager bij myBrand, is trots op het uiteindelijke resultaat. “In de Coop-winkels die nu al gebruikmaken van de F&R-oplossing hebben de voordelen zich inmiddels ruimschoots bewezen. Zo kan er met een lagere gemiddelde voorraad volstaan worden en hoeft de klant minder vaak teleurgesteld te worden omdat goederen out-of-stock zijn. Dat leidt tot én een hogere servicegraad én een hogere omzet. Essentiële verbeteringen gezien het huidige economische klimaat. En daarmee is het fundament gelegd voor een rooskleurige toekomst van SAP F&R in Nederland”.

Eric Landwaart, Hoofd Bestandsbeheer en Projectleider SAP F&R bij Coop Supermarkten, is dan ook lovend over de klus die myBrand bij zijn bedrijf geklaard heeft. “Ik vind het knap hoe ze het hele verhaal opgepakt hebben. Zeker als je je realiseert dat dit de eerste SAP F&R-implementatie in Nederland was en het ook de eerste keer was dat myBrand met het pakket aan de slag ging. Ze stonden er dus net zo ‘blanco’ in als wij. Dat maakt hun prestatie des te bewonderenswaardiger. Kortom: een dikke pluim”.

Over Coop Supermarkten 
Coop is een resultaatgerichte, herkenbare, zelfstandige coöperatie die, bewust van haar maatschappelijke positie, een optimaal pakket van levensmiddelen en gerelateerde producten / diensten levert aan consumenten- en ondernemersleden. Coop heeft ruim 220 supermarkten onder de vlag van CoopCompact, Coop en Supercoop, waarvan 45% als eigen filialen en 55% door zelfstandig ondernemers worden gerund. In 2012 behaalde Coop een consumentenomzet van € 0,9 miljard.