Zo haal je het meeste uit een SAP Value Added Reseller

SAP ERP Value added reseller

Het begrip “Value Added Reseller” (VAR) vertaalt zich letterlijk naar “een wederverkoper die waarde toevoegt”. Voor iemand die verantwoordelijk is voor licenties, in dit geval SAP licenties, hoort de VAR een grote hulp te zijn. Met de kennis over en ervaring met SAP en haar diverse licentie soorten en -structuren is het de taak van een VAR te adviseren, ondersteunen en ontzorgen.  In de praktijk blijkt echter dat Value Added Resellers hun ‘naam’ niet altijd eer aan doen. Staat hij bij een discussie aan jouw kant of aan de kant van SAP? Oftewel, levert jouw VAR daadwerkelijk toegevoegde waarde of functioneert hij gewoon als verlengstuk van SAP?

Een VAR is meer dan een verlengstuk van SAP

Veel IT-managers zien de relatie met een Value Added Reseller vaak als een 1-op-1 relatie met SAP. Terwijl een VAR veel meer zou moeten zijn dan alleen een wederverkoper. De VAR moet naar mijn mening écht ondersteunen. In zodanige mate dat het hebben van een VAR ook daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt. SAP hanteert veel regels en is bereid tot het toepassen van ongeveer net zoveel uitzonderingen.

Maar je moet wel eerst weten wat de regels zijn en vervolgens wat SAP beweegt. Dan kan je je vraag optimaliseren en dus een antwoord/aanbieding krijgen waar je écht wat mee kan. Dan komt je investering tot waarde en dan voegt een VAR echt wat toe. Een Value Added Reseller kan op verschillende gebieden toegevoegde waarde leveren. Deze gebieden zijn onder andere:

1. Welke SAP licenties heb je nodig?

Deze vraag speelt natuurlijk als je SAP voor het eerst implementeert, maar ook bij latere uitbreiding. In aantallen of in functionaliteit, het is van belang de verschillende mogelijkheden goed af te wegen. Daarnaast spelen er mogelijk zaken zoals reconfiguratierechten, transferrechten, onderhoudsvrije periodes, inruil- en volumekortingen en zelfs “gratis” consultancy. Zeker op dit moment waarin SAP de klemtoon legt op additionele licenties voor “Indirect use” is het van groot belang niet zomaar iedere uitspraak van SAP direct te accepteren.

2. Uitleg over administratievoering en inrichten user administratie.

De administratie rondom SAP-licenties is niet zo eenvoudig als het misschien op het eerste oog lijkt, terwijl je die wel zelf moet uitvoeren. SAP kent vele entiteiten volgens welke licenties kunnen worden verkocht. Licenties zijn óf gebonden aan natuurlijke personen óf gebonden aan specifieke aantallen (bijvoorbeeld hoeveelheid omzet, aantal in- en uitgaande berichten, facturen of medewerkers). Je wordt geacht aan te schaffen wat je nodig hebt. Dus als je iets gaat gebruiken, gaat jouw SAP contract ervan uit dat je daarvóór de licenties hebt gekocht.

Maar als je je administratie niet goed bijhoudt kan het gebeuren dat je er pas achteraf achter komt dat je licenties te kort komt of voor te veel licenties hebt betaald. Bijvoorbeeld doordat bij de meting nog licenties zijn gekoppeld aan medewerkers die niet langer binnen de organisatie werkzaam zijn of omdat er te zware licenties aan een medewerker gekoppeld zijn. SAP brengt heel simpel al die licenties in rekening — waardoor de kosten (onnodig) hoog oplopen. Discussies hierover met SAP moet je vooraf voeren en niet als het gebruik al een tijd duurt of, nog onhandiger, de meting al aan SAP is doorgestuurd.

Stel: je hebt 120 users met de duurste licentie (Full Professional). Het is belangrijk om regelmatig te kijken of al die users die dure licentie wel nodig hebben. Zeker als je moet bijkopen is het goed bepalen van de activiteiten van een persoon en het vertalen naar een wellicht goedkopere licentie een relatief simpele manier om te besparen. Met goede administratievoering kan je veel gezeur en kosten vermijden.

3. De jaarlijkse SAP systeemmeting

Tijdens de jaarlijkse SAP meting wordt simpelweg geteld hoeveel users/licenties je hebt en hoeveel je dus wellicht zou moeten bijbetalen. Het is niet slim om de meetresultaten zonder controle naar SAP te sturen en ervan uit te gaan dat je niks (extra’s) hoeft te betalen.

Je moet daarvóór de autorisaties van gebruikers in het systeem tegen het licht te houden. Hebben de users wel de juiste rollen of kunnen ze worden overgezet naar een lichter licentietype? Een echte VAR ondersteunt je altijd met de te nemen stappen en neemt je de meting zoveel mogelijk uit handen.

De belangrijkste voordelen van een VAR die zijn naam eer aandoet

Ontzorging en ondersteuning – Een goede Value Added Reseller ontzorgt en ondersteunt je op bovengenoemde punten. Waardoor jij je als IT-manager minder hoeft bezig te houden met administratieve taken.   

Lagere kosten – Bovendien levert een VAR die toegevoegde waarde die je een besparing op de kosten oplevert. Omdat je alleen betaalt waarvoor je daadwerkelijk moet betalen en je daadwerkelijk iets hebt aan wat je gekocht hebt.

De kans dat je meer kunt halen uit een Value Added Reseller is groot.  Benieuwd naar de mogelijkheden? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Yvan-Hopmans-SAP-Licenties-myBrand Yvan Hopmans | SAP Licenties myBrand | LinkedIn profiel